11.03.2016
Plán jarných mapových tréningov

     Plán mapových tréningov do 30. júna Mapove_treningy_jar_2016.docx Ako vždy, aj teraz je potrebné, aby sa skúsenejší pretekári podieľali na roznose kontrol, príp. aj na príprave celého tréningu (prečítaj pokyny pod plánom). Plán bude umiestnený v položke tréningy po naplnení zoznamu roznášačov, preto sa prihláste na roznos najneskôr do 21.3.2016.

    

Pollák Jozef (TKE6001)