15.03.2016
Kritériá pre zaradenie do výkonnostných skupín 2017

     Výbor klubu na poslednom stretnutí schválil aj kritériá pre zaradenie pretekárov do výkonnostných skupín pre rok 2017 Kriteria_vykonnostne_skupiny_2017_1.pdf

    

Pollák Jozef (TKE6001)