KVALITA VZDELÁVANIA Nadácie Tatra banky


Grantový program

Cieľom programu je podporiť aktívne skupiny zložené z pedagogických a vedeckých pracovníkov vysokých škôl, aktívnych študentov, ako aj odborníkov z radov mimovládnych neziskových organizácií, ktorí „chcú vedieť viac“, a preto idú v procese vzdelávania nad oficiálny rámec, snažia sa maximálne využiť a rozšíriť vzdelávací proces, umožniť odborný rast pedagógov a študentov, prepojiť vzdelávací proces s potrebami praxe alebo zvýšiť spoločenský status vysokých škôl, ich pedagogických, vedeckých a riadiacich zamestnancov a študentov. Podporíme aktivity, ktoré obohatia konkrétny študijný program, predmet alebo tému vysokoškolského vzdelávania.

 

Cieľová skupina

  • podporu sa môžu uchádzať projektové tímy zo všetkých slovenských vysokých škôl.
  • Projektové tímy môžu byť zložené z pedagógov, vedeckých pracovníkov školy alebo externých spolupracovníkov a študentov. Projektový tím je zároveň aj realizátorom projektu.
  • Granty budú udelené organizačnej zložke vysokej školy s právnou subjektivitou, v ktorej projektový tím alebo aspoň väčšina jeho členov pôsobí. Ide teda o vysokú školu, fakultu alebo univerzitné pracovisko
  • Mimovládne, neziskové organizácie, založené odborníkmi z externého prostredia mimo vysokých škôl (napríklad aj slovenské think-tanky), ktoré realizujú svoje programy s cieľom rozvíjať vzdelávanie na slovenských vysokých školách a ktoré sa snažia o rozšírenie vzdelávacieho procesu, odborného rastu pedagógov a študentov, o prepojenie vzdelávacieho procesu s potrebami praxe alebo o zvýšenie spoločenského statusu vysokých škôl.

viac info : http://www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantove-programy/kvalita-vzdelavania/

spoj sa s nami
facebooktwitterinstagramemail