KapaCITY


Podpora integrácie cudzincov na lokálnej úrovni.

Vážené dámy/Vážení páni,

 

dovoľujeme si Vás osloviť v rámci projektu KapaCITY – podpora integrácie cudzincov na lokálnej úrovni, ktorý sa realizuje aj v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom.

 

Stretávate sa pri svojej práci s cudzincami? Zamestnávate cudzincov alebo by ste chceli, ale neviete ako na to? Aké povinnosti a aké práva majú pracujúci cudzinci na Slovensku?

Aké možnosti riešení majú cudzinci, ak sa ocitnú v rôznych životných situáciách – strata práce, narodenie dieťaťa, dôchodkový vek, domáce násilie a iné?

 

Študujú deti cudzincov na Vašej strednej škole alebo dospelí cudzinci na Vašej univerzite? Viete aké majú práva a povinnosti? Viete aké povinnosti má škola, univerzita, na ktorej cudzinci študujú?

 

Týmto si Vás v rámci projektu KapaCITY – podpora integrácie cudzincov na lokálnej úrovni, ktorý je realizovaný  v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom dovoľujeme pozvať na Sociálno – právny tréning, ktorý sa bude konať v dňoch 17. – 19. marca 2020 v Košiciach (presné miesto konania ešte upresníme) .

 

Sociálno – právny tréning je rozdelený na dve časti, ktoré pokrývajú hlavné oblasti integrácie cudzincov. Je možné sa prihlásiť na obe časti alebo len na jednu z nich, v prípade časti 1. je možné sa prihlásiť na jeden alebo obidva dni (podľa programu a preferencií, odporúčame však absolvovať celú časť).

 

1.       časť: Sociálne práva cudzincov – zamestnávanie, sociálne zabezpečenie

-          17. marec 2020 – zamestnávanie cudzincov – ich práva a povinnosti, možnosti zamestnávania cudzincov zo strany zamestnávateľov, nedostatkové profesie,  nelegálne zamestnávanie

-          18. marec 2020 – sociálne zabezpečenie cudzincov – sociálne poistenie, štátna sociálna podpora, sociálna pomoc (hmotná núdza, sociálne služby), bývanie; zdravotná starostlivosť

2.       časť: Vzdelávanie cudzincov  

-          19. marec 2020 - vzdelávanie detí cudzincov – stredné školy, vzdelávanie dospelých cudzincov – vysoké školy, rekvalifikácia, doplnenie vzdelania, jazykové vzdelávanie, neformálne vzdelávanie

 

Bližšie informácie o jednotlivých častiach tréningu nájdete v priložených Predbežných programoch a Pozvánkach, ktoré zároveň obsahujú aj prihlášku. V prípade Vášho záujmu je možné program doplniť o Vami navrhnutú tému.

 

V prípade Vášho záujmu o účasť na tréningoch Vás prosíme o prihlásenie sa do štvrtku 12.3.2020 do 12:00 zaslaním vyplnenej prihlášky na emailovú adresu: knoskova@marginal.skDovoľujeme si Vás upozorniť, že počet účastníkov tréningov je obmedzený.

 

Zároveň by sme Vás chceli požiadať o rozposlanie uvedenej informácie ďalším zariadeniam, inštitúciám, organizáciám, s ktorými spolupracujete a viete, že by ich táto téma mohla zaujímať.

 

Projekt spája štyri hlavné slovenské organizácie občianskej spoločnosti – Liga za ľudské práva, občianske združenie Marginal, Centrum pre výskum kultúry a etnicity a Nadácia Milana Šimečku, ktoré sa venujú téme integrácie cudzincov v rôznych oblastiach, Úniu miest Slovenska a štyri zapojené samosprávy – mesto Trnava, mesto Bratislava, mesto Banská Bystrica a Košický samosprávny kraj.

 

Cieľom projektu je široký rozvoj odborných kapacít samospráv, prenos dobrej praxe na lokálnej, regionálnej ale aj na národnej úrovni a so zahraničím, rozvoj komunikačných zručností samospráv tak, aby sa na lokálnej úrovni podporilo začleňovanie cudzincov a podpora samospráv v tom, aby sa služby poskytované cudzincom stali stabilnou súčasťou ich aktivít. Viac informácií o projekte nájdete v priloženom letáčiku alebo na internetovej stránke:

https://www.hrl.sk/sk/co-robime/projekty/aktualne-projekty/kapacity-podpora-integracie-cudzincov-na-lokalnej-urovni-

 

Ďakujeme veľmi pekne za Váš čas, tešíme sa na osobné stretnutia a ďalšiu spoluprácu.

 

S pozdravom a prianím pekného dňa

 

Mgr. Petronela Nagyová

Odbor regionálneho rozvoja, územného plánovania a životného prostredia

Úrad Košického samosprávneho kraja

Strojárenská 3,

042 66 Košice

 

T: +421 55 6196 662

spoj sa s nami
facebooktwitterinstagramemail