Právne poradenstvo

Študentské informačné a poradenské centrum sa snaží poskytovať študentom komplexný servis služieb v rámci ktorých zabezpečuje aj právne poradenstvo. Mladí ľudia si uvedomia svoju neznalosť orientovať sa v spleti zákonov až vtedy, keď sa ocitnú v problémoch a prítomnosť právnika je nevyhnutná. Ceny konzultácií v právnických kanceláriách nie sú pre študenta zanedbateľnou položkou, preto prichádzame s možnosťou bezplatného právneho poradenstva.
Myslíte si, že Vás sa to netýka?
Možno sa raz stanete dedičmi, budete hľadať pomoc pri neúspešnej reklamácii rôznych výrobkov, rozhodnete sa otvoriť si živnosť alebo založiť firmu, zamestnávateľ Vám nevyplatí mzdu, viete aké sú Vaše práva a povinnosti na „civilke“....
Odpovede na tieto a ďalšie Vaše otázky z oblasti práva sa dozviete v ŠIPC alebo Vám vo vhodnom termíne sprostredkujeme stretnutie s právnikom.
Náš právny poradca Vám môže poskytnúť právne služby podľa individuálnych požiadaviek v týchto oblastiach:

Občianske právo hmotné:

 • Rodinné právo
 • Dedičské právo

Občianske právo procesné:

 • Ochrana osobnosti
 • Vlastnícke práva
 • Typy zmlúv práva a záväzky z nich vyplývajúce
 • Občianske súdne konanie (podávanie žalôb, opravné prostriedky, priebeh konania, výkon

Zákonník práce:

 • Pracovný pomer (vznik pracovného pomeru, náležitosti pracovnej zmluvy, skúšobná doba, základné povinnost zamestnanca a zamestnávateľa)
 • Dohody o prácach vykonaných mimo pracovného pomeru
 • Odmeňovanie zamestnancov, mzdové nároky

Zákon o zamestnanosti:

 • Právo na zamestnanie (sprostredkovanie vhodného zamestnania, rekvalifikácia, podpora v nezamestnanosti)
 • Podmienky poskytovania podpory v nezamestnanosti

Obchodný zákonník:

 • Podnikanie

 

Právne poradenstvo pre študentov TUKE zabezpečuje:

JUDr. Jarmila Ferenčíková

jarmila.ferencikova@tuke.sk

055/602 2133