Formy propagácie na TUKE

Okrem univerzitného štvrťročníka Haló TU Vám ponúkame ďalšie možnosti umiestnenia Vašej inzercie:

Inzercia na reklamných plochách TUKE
 
Uverejňovanie pracovných ponúk na www.tuke.sk
jednotka suma za jednotku  
1 týždeň 16,60 €

zobrazenia inzercie - týždeň = 5 pracovných dní 
(suma sa účtuje za každý začatý týždeň)

 

Inzercia na reklamných plochách TUKE -
Študentské informačné a poradenské centrum

 
Uverejňovanie pracovných ponúk na www.tuke.sk/sipc
jednotka suma za jednotku  
1 týždeň 16,60 €

zobrazenia inzercie formou bannera (680x220px) - týždeň = 5 pracovných dní 
(suma sa účtuje za každý začatý týždeň)
V cene je zahrnutá aj distribúcia plagátov na vývesných plochách v areáli univerzity.

 
svetelné tabule v budovách TUKE
jednotka suma za jednotku  
1 týždeň 10,- € textové zobrazenia - max. 150 znakov - týždeň = 5 pracovných dní
(suma sa účtuje za každý začatý týždeň)
 
veľká plnografická LCD obrazovka 32"
jednotka suma za jednotku  
1 týždeň 16,60 € zobrazenia inzercie, resp. prezentácií firiem - týždeň = 5 pracovných dní (suma sa účtuje za každý začatý týždeň)

Všetky ceny sú uvedené bez DPH.

 

Kontakt:

Ing. Katarína Valentová,

e-mail: katarina.valentova@tuke.sk
tel.: +421 55 602 2135 
Úsek vonkajších vzťahov a marketingu

Technická univerzita v Košiciach 
Letná 9
042 00 Košice