Služby, ktoré v iCube ponúkame

Študentské informačné a poradenské centrum sa snaží poskytovaťť študentom komplexý servis služieb, v rámci ktorých zabezpečuje:

  • finančné,
  • právne,
  • poradenstvo pre študentov so zdravotným postihnutím,
  • a psychologické poradenstvo

prostredníctvom odborníkov v danej oblasti.

V priestoroch centra poskytujeme informácie

  • uchádzačom o štúdium,
  • študentom i absolventom,
  • zametnncom univerzity.