Služby, ktoré v iCube ponúkame

Študentské informačné a poradenské centrum sa snaží poskytovať študentom komplexný servis služieb, v rámci ktorých zabezpečuje:

  • finančné poradenstvo,
  • právne poradenstvo,
  • poradenstvo pre študentov so zdravotným postihnutím,
  • a psychologické poradenstvo

prostredníctvom odborníkov v danej oblasti.

V priestoroch centra poskytujeme informácie

  • uchádzačom o štúdium,
  • študentom i absolventom,
  • zamestnancom univerzity.