Študijné programy na TUKE

Technická univerzita v Košiciach poskytuje vzdelanie absolventom stredných škôl na deviatich fakultách.

V priloženom dokumente nájdete zoznam akreditovaných študijných programov na Technickej univerzite v Košiciach rozdelený podľa jednotlivých fakúlt vrátane časových obmedzení jednotlivých programov.

Akreditované študijné programy na TUKE