BBC - Bezbariérové centrum

Pre študentov so špecifickými potrebami je na Technickej univerzite v Košiciach zriadené špeciálne pracovisko, ktoré im  počas štúdia  vytvára podmienky pre  ich štúdium - Bezbariérové  centrum.  

Bezbariérové centrum Vám:

·         poradí s výberom študijného odboru na Technickej univerzite v Košiciach

·         poskytne  informácie o modifikácii študijných podmienok

·         vyhodnotí Vaše špecifické potreby pri štúdiu

·         zabezpečí podporné služby pri štúdiu

·         pomôže riešiť študijné záležitosti na fakulte v spolupráci s fakultnými koordinátormi

( podrobné informácie sú dostupné na http://accesscentre.tuke.sk/)