Zásady uverejňovania príspevkov

Prioritnou cieľovou skupinou, ktorej je celouniverzitný časopis Haló TU určený, sú vysokoškolskí študenti. Redakcia si vyhradzuje právo uprednostniť atraktívne príspevky s výpovednou hodnotou (nielen prehľad podujatí, ktoré sa konali, ale aj aktívne pozvanie na budúce udalosti).

Technické parametre príspevkov

Text:  

Štruktúra obsahu je nasledovná:

- krátke správy  - rozsah 1 správy max. 700 znakov vrátane medzier,

- nosná téma v celkovom rozsahu max. 6 stran,

- univerzitné príspevky v celkovom rozsahu max. 2 strany/fakulta - vybrané články z fakúlt, ktoré prešli schválením redakčnou radou; rozsah jedného príspevku max. 2800 znakov vrátane medzier + kvalitné foto,

- študentský život v celkovom rozsahu max. 2 strany/fakulta - vybrané študentské články týkajúce sa štúdia, mobilít, športu, podujatí a úspechov, ktoré prešli schválením redakcie; rozsah jedného príspevku max. 2800 znakov vrátane medzier + kvalitné foto,

- inzercia univerzitných akcií prípadne partnera vydania - formou plagátu na obálkach časopisu.

 

Ak plánujete publikovať v časti venovanej univerzitným príspevkom a študentskému životu, zašlite nám k termínu uzávierky tému, ktorej sa budete venovať. Po odsúhlasení redakčnou radou Vás vyzveme na prípravu textu príspevku. Maximálny limit príspevkov jednej fakulty sú 2 na vydanie, celoškolské pracoviská majú k dispozícii 1 príspevok na vydanie.

Fotodokumentácia: samostatné súbory typu JPG, GIF, TIFF, BMP (nie ako súčasť textových dokumentov, žiadne koláže), farebné rozlíšenie min. 300 dpi, min 1200x800 pix. Redakcia si vyhradzuje právo posúdiť estetické kritériá fotografií a prehodnotiť ich uverejnenie. 


Príspevky a fotografie je možné posielať priebežne elektronickou poštou na adresu: halo@tuke.sk

Termíny uzávierok pre akad. rok 2019/2020:

 

  • 15.08.2019
  • 15.11.2019
  • 31.01.2020
  • 30.04.2020

 

Ing. Katarína Valentová
iCUBE TUKE (informačné centrum)
(vestibul hlavnej budovy)
Letná 9
042 00 Košice