Zásady uverejňovania príspevkov

Prioritnou cieľovou skupinou, ktorej je celouniverzitný časopis Haló TU určený, sú vysokoškolskí študenti. Redakcia si vyhradzuje právo uprednostniť atraktívne príspevky s výpovednou hodnotou (nielen prehľad podujatí, ktoré sa konali, ale aj aktívne pozvanie na budúce udalosti).

Technické parametre príspevkov

Text: max. 3800 znakov vrátane medzier (text + nadpis + autor). Rozsah je možné prekročiť v prípade významných udalostí (potrebné konzultovať s redakciou). Maximálny limit príspevkov jednej fakulty sú 2 na vydanie, celoškolské pracoviská majú k dispozícii 1 príspevok na vydanie.

Fotodokumentácia: samostatné súbory typu JPG, GIF, TIFF, BMP (nie ako súčasť textových dokumentov, žiadne koláže), farebné rozlíšenie min. 300 dpi, min 1200x800 pix. Redakcia si vyhradzuje právo posúdiť estetické kritériá fotografií a prehodnotiť ich uverejnenie. 


Príspevky a fotografie je možné posielať priebežne elektronickou poštou na adresu: halo@tuke.sk

Kontakt na redakciu:
Ing. Katarína Valentová
Študentské informačné a poradenské centrum
(vestibul hlavnej budovy)
Letná 9
042 00 Košice