Inzercia

 

Inzercia v Haló TU

  • BEZPLATNÁ - pre univerzitné subjetky a organizácie

  • PLATENÁ - pre mimouniverzitné subjekty

 

Haló TU

Rozmer

Cena

1/1 strana A4

400 €

1/2 strany A4

200 €

1/4 strany A4

100 €

Obálka A4 + vnútro A4

1800 €

 

Všetky ceny sú bez DPH.