prof. Ing. František Šimčák, CSc.

Vedúci katedry
profesor

Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Letná 9, 042 00 Košice, Slovensko


CURRICULUM


JAZYKOVÉ ZNALOSTI

Nemecký, ruský , anglický jazyk

VEDECKÁ ORIENTÁCIA
PEDAGOGICKÉ AKTIVITYPROJEKTY (KOORDINÁTOR, SPOLURIEŠITEĽ)
ZAHRANIČNÉ POBYTY

ČLENSTVÁ, OCENENIA


NAJVÝZNAMNEJŠIE PUBLIKÁCIE