Laboratórium prístrojového inžinierstva (zrušené 11.o5.2o16)Všestranne využívané laboratórium slúžilo na meranie elektrických veličín (multimetre, osciloskopy, čítače,...), hmotnosti (presné digitálne váhy), rozmerov (pracovné meradlá) a bolo vybavené tiež množstvom snímačov z oblasti automatizácie (indukčné, kapacitné, optické, ultrazvukové,...). Laboratórium bolo vybavené aj obrábacími strojmi a ručným náradím. Všetky prístroje a stroje po zrušení laboratória boli presunuté do ostatných laboratórií.Legenda

aktuálne prospekty a
katalógové listy

fotogalérie
a fotoprezentácie

animácie a
virtuálne prístroje

schémy prístrojov,
výkresy a popisy

certifikáty a
atestačné listy

manuály a
postupy merania
Owon PDS 5022S osciloskop

Popis:

   Dvojkanálový digitálny osciloskop pre menej náročné aplikácie s jednoduchým ovládaním. Spracováva signál do frekvencie 25MHz, dosahuje vzorkovanie 100MS/s a zobrazuje priebehy na 7,8" farebnom LCD displeji s rozlíšením 640x480 pixelov.

Parametre
Displej:
Šírka frekvenčného pásma:
Kanály:
Vzorkovanie:
Dĺžka záznamu:
Rozhranie pre spojenie s PC:
Sondy:
Presnosť v smere DC:
Presnosť v smere časovej osi:
Vertikálna citlivosť:
Vertikálne rozlíšenie:


7,8" farebný DSTN LCD displej, 640x480 pixelov
25 MHz
2
10 S/s až 100 MS/s
6K bodov na kanál
USB
1:1 a 10:1
±5 %
100 ppm
5 mV až 5 V/div
8-bit

Fotogaléria:

Prospekty: Owon PDS5022S - návod na použitie v anglickom jazyku
Diametral P230R51D napäťový zdroj

Popis:

   Laboratórny zdroj je vybavený dvoma zdrojmi s plynulou reguláciou napätia v rozsahu 0 až 30 V s možnosťou nastavenia obmedzenia prúdu od 0,1 do 4 A. Navyše tento zdroj disponuje aj pevným zdrojom napätia 5V/3A. Regulovaná časť je vybavená meracími prístrojmi pre napätie aj prúd. Každý zdroj sa dá samostatne zapnúť. Naviac je vybavený tlačidlom pre spojenie regulovaných zdrojov do jedného symetrického zdroja.

Parametre
Napájacie napätie:
Napätie regulované:
Prúd regulovaný:
Napätie pevné:
Prúd pevný:
Zvlnenie typické:
Zvlnenie maximálne:
Trieda presnosti meracích prístrojov:
Celkový príkon maximálny:
Rozmery:
Hmotnosť:


230 V / 50 Hz
2x (0 až 30V)
2x (0 až 4 A)
1x 5 V
1x 3 A
‹ 2 mV
10 mV
2
320 W
172 x 244 x 282 mm
10 kg

Fotogaléria:

Prospekty: Diametral P230R51D - katalógový list v českom jazyku
Metex multifunkčné laboratórne zariadenie

Popis:

   Zariadenie v sebe spája regulovateľný zdroj 0-30 V, 0-3 A, ďalej dva stabilizované zdroje 5 V / 2A a 15 V a 1A, digitálny multimeter, frekvenčný čítač do 2,7 GHz a funkčný generátor od 1 Hz do 10 MHz.

Parametre
Rozsah čítača:
Rozsah generátora:
Priebehy generátora:
Zdroje:
Rozhranie:
Rozsahy merania DC napätia:
Rozsahy merania AC napätia:
Rozsahy merania DC a AC prúdu:
Rozsahy merania odporu:


1 Hz až 2,7 GHz
1 Hz až 10 MHz
sinus, obdĺžnik, trojuholník, pulz, píla, TTL
0 až 30 V / 0 až 3 A, 5 V / 2 A, 15 V / 1 A
RS 232
400 mV, 4 V, 40 V, 400 V, 1000 V
400 mV, 4 V, 40 V, 400 V, 750 V
400 µA, 4 mA, 400 mA, 20 A
400 Ω, 4 kΩ, 40 kΩ, 400 kΩ, 4 MΩ, 40 MΩ


Fotogaléria:

Prospekty: Metex MS 9170 - informačný list v českom jazyku
Metex MS 9170 - informačný list v anglickom jazyku
Nagata FATH-06S laboratórne váhy

Popis:

   Laboratórne váhy pre váženie do hmotnosti 600 g s dielikom 0,02 g. Digitálne prevedenie umožňuje rýchle odčítanie hodnoty či váženie s možnosťou odčítať hmotnosť obalu či nádoby. Váhy sú napájané z akumulátora, teda sú prenosné a využiteľné aj na miestach bez priameho prístupu k elektrickému zdroju.

Parametre
Váživosť:
Najmenší dielik (krok):
Priemer tanierika:
Rozmery váhy:
Displej:
Pre prostredie:
Napájanie:


600 g
0,02 g
130 mm
205 x 280 x 105 mm
LCD - výška 25,4 mm, 6 znakov
suché a bezprašné
DC 6 V / 4,5 A alebo AC adaptér

Fotogaléria:

Prospekty: Nagata FATH-06s - katalógový list v anglickom jazyku
UNI-T, Metex digitálne multimetre

Popis:

   Digitálne ručné multimetre sú vhodné na rýchle a pohodlné meranie elektrických veličín aj mimo laboratória. Sú prenosné, malé, napájané z akumulátora a pritom ponúkajú množstvo funkcií od základných medzi ktoré patria meranie DC a AC napätia, DC a AC prúdu a odporu až po meranie teploty, frekvencie, kapacity, výkonu, kontroly diód a tranzistorov atď.

Parametre
METEX M-3860M
DC napätie:
AC napätie:
DC prúd:
AC prúd:
Činný výkon:
Odpor:
Kmitočet:
Kapacita:
Teplota:

UNI-T UT33C
Rozsahy DC napätia:
Rozsahy AC napätia:
Rozsahy DC prúdu:
Rozsahy odporov:
Teplota:

UNI-T UT33C
Rozsahy DC napätia:
Rozsahy AC napätia:
Rozsahy DC prúdu:
Rozsahy AC prúdu:
Rozsahy odporov:
Kapacita:
Teplota:
Frekvencia:


0,1 mV až 1000 V
0,1 mV až 750 V
0,1 µA až 20 A
0,1 µA až 20 A
3860 W
0,1 Ω až 40 MΩ
1 Hz až 40 MHz
1 pF až 400 µF
-40 °C až 1200 °C


200 mV, 2000 mV, 20 V, 200 V, 500 V
200 V, 500 V
2000 µA, 20 mA, 200 mA, 10 A
200 Ω, 2000 Ω, 20 kΩ, 200 kΩ, 20 MΩ
-40 °C až 1000 °C


400 mV, 4V, 40 V, 400 V, 1000 V
4 V, 40 V, 400 V, 750 V
400 µA, 4000 µA, 40 mA, 400 mA, 4 A, 10 A
400 µA, 4000 µA, 40 mA, 400 mA, 4 A, 10 A
400 Ω, 4 kΩ, 40 kΩ, 400 kΩ, 40 MΩ
40 nF, 400 nF, 4 µF, 40 µF, 100 µF
-40 °C až 1000 °C
10 Hz až 10 MHz


Fotogaléria:

Prospekty: Metex M-3860M - Informačný list v českom jazyku
UNI-T UT33C - Informačný list v anglickom jazyku
UNI-T UT60E - Informačný list v anglickom jazyku
Balluff, Kübler, SNT snímače pre oblasť automatizácie

Popis:

   V laboratóriu prístrojového inžinierstva sú vytvorené didaktické stendy pre výučbu v oblasti snímacej techniky. V stendoch sú osadené rôzne snímače z oblasti automatizačnej techniky ako názorné ukážky využitia rôznych princípov snímania buď diskrétneho alebo analógového (spojitého). Osadené sú snímače optoelektronické, ultrazvukový, indukčné, kapacitný a magnetické.

Parametre
BES M12MI-PSC40B-S04G
Typ:
Výrobca:
Menovitá spínacia vzdialenosť:
Zaručená spínacia vzdialenosť:
Napájacie napätie:
Spínacia frekvencia:
Menovitý pracovný prúd:

BAW M12MI-UAC20B-S04G
Typ:
Výrobca:
Výstupný signál:
Lineárny rozsah:
Napájacie napätie:
Opakovateľnosť:
Odchýlka od linearity:
Medzná frekvencia:
Doba odozvy:

BOD 6K-RA01-S75-C
Typ:
Výrobca:
Výstupný signál:
Pracovný rozsah:
Napájacie napätie:
Medzná frekvencia:
Spínací výstup:
Funkcia výstupu:
Výstupný prúd:
Vysielací prvok:
Priemer svetelného bodu:

BCS 012-PS-1-L-S 4
Typ:
Výrobca:
Spínacia vzdialenosť:
Napájacie napätie:
Menovitý pracovný prúd:
Spínacia frekvencia:
Opakovateľnosť:

UPS 200 TOR 24 CI
Typ:
Výrobca:
Pracovný rozsah:
Hysterézia:
Linearita analógového výstupu:
Pracovná frekvencia:
Výstupný signál:
Napájacie napätie:

BOS 2K-NO-PR10-02
Typ:
Výrobca:
Pracovná vzdialenosť:
Napájacie napätie:
Výstupný prúd:
Typ spínania:
Typ svetla:

BOS 21M-PUS-RH12-S4
Typ:
Výrobca:
Potlačenie snímanej oblasti:
Pracovný rozsah:
Napájacie napätie:
Výstupný prúd:
Spínanie na:
Vysielací prvok:
Spínacia frekvencia:

LIMES L1 (senzor) a B1 (pásik)
Typ:
Výrobca:
Rozlíšenie:
Výstupný signál:
Spotreba prúdu:
Vzdialenosť senzora od pásika:
Opakovateľnosť:
Rýchlosť pojazdu:
Vzdialenosť pólov na pásiku:
Šírka pásika:

Codix 524
Typ:
Výrobca:
Displej:
Pamäť pre dáta:
Polarita vstupov:
Frekvencia:
Napájacie napätie:

Codix 529
Typ:
Výrobca:
Displej:
Pamäť pre dáta:
Vstupy:

Rozlíšenie:
Napájacie napätie:
Rýchlosť merania:


indukčný PNP spínací
Balluff
4 mm
0 až 3,2 mm
15 až 30 V
300 Hz
200 mA


indukčný analógový
Balluff
0 až 10 V
0,5 až 2 mm
15 až 30 V DC
8 µm
menej než 45 µm
500 Hz
0.5 ms


optoelektronický analógový
Balluff
0 až 10 V
20 až 80 mm
15 až 30 V DC
200 Hz
PNP tranzistor
prepínateľné spínanie na svetlo/tmu
100 mA
LED, červené svetlo (660 nm)
5 x 5 mm na 60 mm


kapacitný PNP spínací
Balluff
skutočná 0 až 8 mm, zaručená 0 až 5,8 mm
10 až 30 V DC
200 mA
100 Hz
menej než 5%


ultrazvukový analógový
SNT Sensortechnik Ag
20 až 200 mm
menej než 1 %
menej než 1 % FS
cca 400 kHz
4 až 20 mA
10 až 30 V


optoelektronický reflexný NPN spínací
Balluff
0,8 m (s reflektorom BOS R-27)
10 až 30 V DC
menej než 100 mA
na svetlo
červené


optoelektronický difúzny PNP spínací
Balluff
potlačené pozadie
20 až 200 mm
10 až 30 V
100 mA
prepínateľné svetlo/tma
červená LED (670 nm)
1 kHz


lineárny inkrementálny magnetický
Kübler
0,025 mm
invertovaný; A Aneg B Bneg I Ineg
max. 70 mA
0,1 až 1 mm
±1 inkrement
max. 25 m/s
2 mm
10 mm


počítadlo, zobrazovač polohy, tachometer, stopky
Kübler
7-segnentový LED displej 6-miestný
EEPROM
npn alebo pnp - programovateľné
20 kHz, filter 30Hz
10 až 30 V DC


operačný zobrazovač s analógovými vstupmi
Kübler
7-segmentový LED displej 5-miestný
EEPROM
prúdový 0 až 20 mA, 4 až 20 mA
napäťový 0 až 10 V, 2 až 10 V
14 bitov
10 až 30 V DC
2 merania za sekundu

Fotogaléria:
Prospekty: Balluff BES M12MI-PSC40B-S04G - katalógový list v anglickom jazyku
Balluff BAW M12MI-UAC20B-S04G - katalógový list v anglickom jazyku
Balluff BOD 6K-RA01-S75-C - katalógový list v anglickom jazyku
Balluff BOD 6K-RA01-S75-C - operačný manuál v DE/EN/FR jazykoch
Balluff BCS 012-PS-1-L-S 4 - katalógový list v anglickom jazyku
SNT UPS 200 TOR 24 CI - katalógový list v anglickom jazyku
Balluff BOS 2K-NO-PR10-02 - katalógový list v českom jazyku
Balluff BOS 21M-PUS-RH12-S4 - katalógový list v anglickom jazyku
Balluff BOS 21M-PUS-RH12-S4 - operačný manuál v DE/EN jazykoch
Kübler Limes L1 - katalógový list v českom jazyku
Kübler Limes L1 - operačný manuál v anglickom jazyku
Kübler Codix 524 - katalógový list v českom jazyku
Kübler Codix 524 - operačný manuál v DE/EN/FR jazykoch
Kübler Codix 529 - katalógový list v českom jazyku
Kübler Codix 529 - operačný manuál v DE/EN/FR jazykoch