Technologické centrum počítačovej tomografie

(CTTC) Computed Tomography Technology Center


Metrotomografia je termín, ktorý vznikol splynutím počítačovej tomografie a metrológie. Využitím RTG technológie je možné merať aj v oblastiach, ktoré nemohli byť doposiaľ merané bez výrazných obmedzení. Metrotomografia umožňuje prevádzať nedeštrukčné meranie s absolútnou bezpečnosťou. Táto technológia prináša nové možnosti v meraní súčiastok. Technologické centrum počítačovej tomografie na Katedre biomedicínskeho inžinierstva, automatizácie a merania ponúka využitie metrotomografie v oblasti defektoskopie, kontroly zostáv, tvarového porovnávania, merania a reverzného inžinierstva. Dáta získané z prístroja Metrotom od firmy Carl Zeiss obsahujú informácie o súčiaske v celom jej objeme vrátane tvarovo zložitých vnútorných oblastí, ktoré nemohli byť konvenčnými meracími metódami kontrolované bez porušenia súčiastky.Legenda

aktuálne prospekty a
katalógové listy

fotogalérie
a fotoprezentácie

animácie a
virtuálne prístroje

schémy prístrojov,
výkresy a popisy

certifikáty a
atestačné listy

manuály a
postupy merania
Zeiss - METROTOM 1500 počítačový tomograf

Popis:

   Metrotom firmy Carl Zeiss umožňuje nedeštrukčné bezdotykové meranie súčiastok v celom ich objeme aplikáciou RTG žiarenia. Využitím počítačovej tomografie (CT) získavame komplexný pohľad na súčiastku z ľubovoľnej strany a v ľubovoľnom reze. Mračno bodov reprezentujúce objem súčiastky sa získava z množstva RTG snímkov vytvorených pri meraní súčiastky počas jej otáčania okolo vertikálnej osi. V procese generovania mračna bodov sú snímky analyzované a v rozlíšení danom vysokou presnosťou systému sú každému bodu priradené presné súradnice v priestore a jeho intezita, ktorá zodpovedá hustote materiálu súčiastky.

Parametre
Maximálny meraný rozmer súčiastky pre (x,y,z):
Maximálna hmotnosť súčiastky:
Výkon žiariča:
Rozlíšenie detektora:
Bezpečnosť:


300 x 300 x 300 mm
50 kg
225kV / 225W
1024 x 1024 bodov
Oceľový kryt s oloveným plátovaním spĺňa normy
DIN 54113 potrebné pre plnú ochranu operátorov

Fotogaléria:


Fotogaléria z výstavby laboratória
Dni otvorených dverí v laboratóriách KBIAaM SjF TUKE


Výstupy z vyhodnotenia:


Videoukážky meraní:


   Prezentačné video popisujúce možnosti využitia metrotomografie.


   Prezentačné video Katedry biomedicínskeho inžinierstva, automatizácie
   a merania. Táto ukážka je venovaná Metrotomu.
Prospekty: Metrotom - oficiálny prospekt v nemeckom jazyku
Metrotom - oficiálny prospekt v anglickom jazyku
Metrotom. Visible Metrology - oficiálny prospekt v anglickom jazyku