Výstavba Technologického centra počítačovej tomografie


V auguste 2008 začala výstavba laboratória, do ktorého sa mal inštalovať nový merací systém založený na počítačovej tomografii. Výstavba prebiehala vo viacerých etapách. Od vysťahovania pôvodného laboratória patriaceho Katedre energetickej techniky, cez úpravu priestorov až po inštaláciu meracieho prístroja Metrotom...