Laboratóriá


Laboratóriá Katedry biomedicínskeho inžinierstva, automatizácie a merania slúžiace na výuku predmetu Strojárska metrológia a profilových predmetov v rámci odboru Prístrojové a automatizačné inžinierstvo. Pod každým laboratóriom sa skrýva zoznam prístrojového vybavenia s popisom prístroja či meradla, možnosťami využitia, videoukážkami základných meracích postupov, certifikátmi, fotogalériou a ďalšími parametrami.
Laboratórium strojárskej metrológie:

Laboratórium slúži na výuku strojárskej metrológie prevažne študentov tretieho ročníka bakalárskeho štúdia. Je vybavené prístrojmi na meranie dĺžkových rozmerov, akosti povrchu, hlavných parametrov strojných súčastí ako závity či ozubené kolesá.


prístrojové
vybavenie
360º
pohľad
interaktívna
mapaLaboratórium súradnicovej metrológie:

Moderné laboratórium je vybavené meracími prístrojmi firmy Carl Zeiss, ktoré využíva i množstvo firiem v priemyselnej praxi. S týmito prístrojmi je možné vykonávať rýchle a vysoko sofistikované merania na tvarovo zložitých súčiastkach v súčasnosti sa často vyskytujúcich v automobilovom i strojárskom priemysle.

prístrojové
vybavenie
360º
pohľad
interaktívna
mapaTechnologické centrum počítačovej tomografie:

Laboratórium s najmodernejšou meracou technológiou. Metrotomografia ponúka unikátne nedeštrukčné meranie strojných súčiastok v celom objeme. Okrem defektoskopie umožňuje vykonávať meranie rozmerov a tvarov veľmi zložitých súčiastok i na miestach ťažko dostupných pri využití konvenčných meracích postupov.

prístrojové
vybavenie
360º
pohľad
interaktívna
mapaLaboratórium prístrojového inžinierstva:

(zrušené 11.o5.2o16)
Všestranne využívané laboratórium slúžilo na meranie elektrických veličín (multimetre, osciloskopy, čítače,...), hmotnosti (presné digitálne váhy), rozmerov (pracovné meradlá) a bolo vybavené tiež množstvom snímačov z oblasti automatizácie (indukčné, kapacitné, optické, ultrazvukové,...). Laboratórium bolo vybavené aj obrábacími strojmi a ručným náradím.

prístrojové
vybavenie
360º
pohľad
interaktívna
mapa