vizualizácia RTG snímkov:tvarové porovnávanie:
defektoskópia:kontrola zostáv: