Meranie drsnosti na CMM už aj v CNC režime. Stačí senzor ROTOS od firmy ZEISS.


Prezentačné video firmy TESA približuje čo všetko je potrebné spraviť kým sa meradlo dostane do Vašich rúk.
Tí trpezlivejší môžu uvidieť súradnicový merací stroj ovládaný manuálne.


Môže "najguľatejší" objekt na svete pomôcť definovať základnú jednotku kilogram nezávislo na fyzickom etalóne ktorý je uložený v Paríži?
Pozrite si zaujímavé video o tom ako sa o to pokúšajú nielen teoreticky a pochopíte prečo je dôležité porozumieť meraniu tvaru.


Suradnicový merací stroj môže vyzerať aj inak ako ho poznáme. Firma RENISHAW pri vývoji CMM Equator(TM) využila paralelné kinematické štruktúry namiesto klasických sériových.


Nahliadnutie do laboratória kde sa meria vo "veľkom". Aj takéto diely je potrebné skontrolovať efektívne.


Nie je to síce úplná novinka, no stále je vzácne ju vidieť osadenú na CMM. Snímacia hlava REVO od firmy Renishaw je naozaj REVO-lúciou v snímaní.


3D snímanie v "reálnom čase". Pri rozlíšení 640×480 pixelov a 30 snímkov za sekundu dokáže tento 3D skener nasnímať Vašu tvár a s veľmi krátkou odozvou zobraziť jej digitálnu podobu so všetkými zmenami výrazu.


Pri dvojbodovom meraní sa aj takýto útvar správa ako dokonalá guľa.


Meranie veľkého priemeru súčiastky mikrometrom. Zaujímavé je použitie vzduchových ložísk pre ľahké polohovanie meradla.


Ako si laserovým ručným skenerom previesť auto do virtuálnej podoby.


Zaujímavé nemetrologické video. Čo dokáže mozog pri natrénovaní. Odporúčam pozrieť študentom, ktorí pri zápočtovke mali problém spočítať dvojciferné čísla bez kalkulačky.


Jeden z lídrov v produkcii CMM je aj firma Wenzel. Video sa zameriava na jeden z najdôležitejších prvkov CMM. Na presné žulové dosky - ich ťažbu, spracovanie a vysoko akostné opracovanie až do finálnej podoby - vedenia pre súradnicové meracie stroje.


Firma FARO je v oblasti merania známa predovšetkým meracími ramenami s dotykovou alebo laserovou sondou. Využitie dotykovej sondy si môžte pozrieť na prezentačnom videu.


Firma FARO ponúka aj technológiu pre digitalizáciu veľkých objektov pomocou laserového systému FARO LS.
Využitie nájde hlavne pri rýchlom a presnom zmapovaní interiérov budov, zaznamenaní stavu dopravných nehôd či digitalizácii veľkých objektov.
Pozrite si pekné prezentačné video o tejto technológii.


Rozmerové obvody v SolidWorkse? Ak máte modul TolAnalyst, dokážete prepočítavať určité rozmerové obvody metódou Max-Min aj štatistickou v grafickom prostredí CAD softvéru jednoducho a rýchlo. Video zobrazuje jeden z príkladov, kedy sa zisťujú hraničné hodnoty pre výsledný rozmer v zostave jednoduchých dielov.


Tak tomuto hovorím správny voľnočasový projekt pre metrológa-robotika. Postaviť si z Lega Mindstorm CNC súradnicový merací stroj :)


Ako si vyrobiť vlastný dotykový spínací snímací systém.


Návrh vlastného dotykového spínacieho snímacieho systému aj s objasnením jeho fungovania.


Komparátor pre veľmi presnú kontrolu dĺžkových rozmerov koncových mierok. Rozlíšenie (najmenší dielik) tohto prístroja je 20 nm (čiže 0,00002 mm).


GearTec WGT350 je prístroj od firmy Wenzel určený na kontrolu ozubených kolies. Prezentačné video Vás prevedie meraním základných parametrov (rozstup, hrúbka zuba, profil zuba, ...) čelných ozubených kolies s vonkajším a vnútorným ozubením, kužeľových ozubených kolies, axiálnym i radiálnym skenovaním kriviek profilu a pred koncom zobrazí aj konštrukčné riešenie mechanických komponentov prístroja.


Ultrapresným sústružením na špeciálnych sústruhoch a s diamantovými nástrojmi je možné dosiahnúť extrémne nízkych hodnôt drsnosti povrchu. Vo videu je na obrábanej medenej vzorke dosiahnutá stredná aritmetická odchýlka drsnosti povrchu Ra=1,6 nm. Takéto hodnoty sa ťažko dosahujú dokonca aj pri superfinišovaní, lapovaní prípadne ďalších ultrapresných dokončovacích operáciách.
Z metrologického hľadiska je zaujímavý spôsob merania tak extrémne nízkych hodnôt parametrov drsnosti povrchu. Na snímanie bol použitý 3D optický profilomer pracujúci ako interferometer schopný snímať komplexnú topografiu povrchu.