Študentské "umenie"


Za roky snáh dostať do Vás študentov trocha metrologickej kultúry sa často tieto snahy minuli účinkom a tak mohol vzniknúť kútik "voľnoumeleckého" pohľadu na technický svet.

Zároveň je to aj "kútik hanby" kde by sme mali my pedagógovia občas nahliadnuť aby sme nezabudli neustále hľadať cestu ako Vás študentov zaujať, motivovať a skutočne naučiť to čo v profesnom živote technika budete potrebovať. Nezabúdajte ale, že všetko má dve strany a tak aj vy študenti musíte chcieť svojim záujmom, zvedavosťou a otázkami motivovať nás :).

Nasledujúce výtvory berte ako memento a snažte sa svojimi výstupmi nezaslúžiť si miesto medzi nimi. Snáď poslúžia ako pomôcka jak to nerobiť.


"Pracák"

"Skúška"

"Zápočtovka"