Úvod

Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov

Ústav geodézie, kartografie
a geografických informačných systémov

Technická univerzita Košice, Fakulta BERG

Fakulta BERG
stanovisko na ladevynaskamapujeme svetmapujeme svet2vynaska2ludoterenlomskenerdjisekenrp40

Aktuality a novinky

17.06.2020

Náhradné termíny terénnej výučby

Vážení študenti!   Vzhľadom k situáci, že kôli mimoriadnej situácii bola zrušená prezenčná forma štúdia počas semestra, posunuli sa aj termíny POVINNEJ terénnej výučby. Nové termíny sú stanovené nasledovne: 22.-24.6.2020 – Výučba v teréne z Inžinierskej...

17.06.2020

Zápis predmetov ZS 2020/2021

Vážení študenti!   Dnes bolo spustené kolo zápisov predmetov na zimný semester akademického roku 2020/2021. Skontrolujte si prosím predmety, či vám všetky MAIS zobrazuje a prihláste sa na ne!   Ďakujeme!...

25.03.2020

Prerušenie prezenčnej formy výučby

Oznam   Na základe PRÍKAZU REKTORA č. 07/2020 K ZNÍŽENIU RIZIKA NÁKAZY KORONAVÍRUSOM COVID-19 je zmena výučby z prezenčnej na dištančnú DO ODVOLANIA! (viď http://www.tuke.sk/wps/portal/tuke/university/news/koronavirus).   Zároveň Vás dôrazne upozorňujeme, aby  ste si...

>> čítať viac

Projekty

 • Fotogrametrické zameranie lomu Jastrabá využitím low-cost UAV
 • Výpočet hydrodynamických modelov trupov kajutových plachetníc pomocou bezkontaktných meracích technológií
 • Deformácia nádrže na ropné produkty, Východoslovenská rafinária a.s.
 • Rekonštrukcia cesty vo Vernári - porealizačné zameranie
 • Zameranie kontajnerov na prepravu jadrového paliva JAVYS
 • Dobšinská ľadová jaskyňa
 • Beladice
 • Priestorový model 11. a 12. ťažobného úseku ložiska hnedého uhlia Nováky

Partneri

 • PCE
 • Leica
 • Geodeticca
 • Geoinformatika
 • Geoinformácia SK
 • SSFDP
 • Trimble
 • Geotech
 • Geometra

Facebook