Úvod

Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov

Ústav geodézie, kartografie
a geografických informačných systémov

Technická univerzita Košice, Fakulta BERG

Fakulta BERG
Loď FALCONFALCON 2AibotixPilot UAVRafineriaInterGEO

Aktuality a novinky

21.03.2018

Otázky na štátne záverečné skúšky v I. stupni vš. vzdelávania

Vážené študentky a študenti 3. ročníka Bc. štúdia,   dňa 14.5. 2018  Vás čakajú štátne záverečné skúšky, ktoré budú vyvrcholením Vášho štúdia v I. stupni vysokoškolského vzdelávania. Pripravili sme pre Vás okruhy otázok, z ktorých budete skúšaní počas...

20.03.2018

Študentská vedecká konferencia 2018

  Vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľujem si Vás informovať o usporiadaní fakultného kola Študentskej vedeckej konferencie 2018 (ŠVK 2018) na FBERG v akademickom roku 2017/2018. Fakultné kolo ŠVK 2018 na FBERG v Sekcii geovied (ÚGV, ÚGKaGIS) sa uskutoční 02.05.2018...

19.02.2018

Zápočtová písomka z predmetu Legislatíva geodetických prác

Vážení študeti! Zápočtová písomka z predmetu Legislatíva geodetických prác bude v utorok 20.2.2018 o 13:00 v miestnosti P1. ...

>> čítať viac

Projekty

 • Fotogrametrické zameranie lomu Jastrabá využitím low-cost UAV
 • Výpočet hydrodynamických modelov trupov kajutových plachetníc pomocou bezkontaktných meracích technológií
 • Deformácia nádrže na ropné produkty, Východoslovenská rafinária a.s.
 • Rekonštrukcia cesty vo Vernári - porealizačné zameranie
 • Zameranie kontajnerov na prepravu jadrového paliva JAVYS
 • Dobšinská ľadová jaskyňa
 • Beladice
 • Priestorový model 11. a 12. ťažobného úseku ložiska hnedého uhlia Nováky
 • Zameranie Zborovského hradu, okr. Bardejov

Partneri

 • PCE
 • Leica
 • Geodeticca
 • Geoinformatika
 • Geoinformácia SK
 • SSFDP
 • Trimble
 • Geotech
 • Geometra

Facebook