Úvod

Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov

Ústav geodézie, kartografie
a geografických informačných systémov

Technická univerzita Košice, Fakulta BERG

Fakulta BERG
stanovisko na ladevynaskamapujeme svetmapujeme svet2vynaska2ludoterenlomskenerdjisekenrp40

Aktuality a novinky

12.01.2020

Pozor! Zmena v termíne skúšania dňa 16.1.2020 u doc. Pukanskej

Vážení študenti!   Vhľadom k zmene pracovných povinností z dôvodu vycestovania do zahraničia doc. Kataríny Pukanskej, PhD. sa rušia termíny skúšania dňa 16.1.2020.   Prosím, aby ste sa prihlásili na iný zverejnený dátum skúšky Vašeho predmetu.   Ďakujem za...

16.10.2019

Vývoj rozhodovacieho podporného systému pre ochranu pred povodňami

  TLAČOVÁ SPRÁVA   Vývoj rozhodovacieho podporného systému pre ochranu pred povodňami Miskolc, 28. októbra 2019 - Univerzita v Miškolci a jej 4 partneri vyvinuli systém GIS pre povodňové riadenie pod názvom FLOODRESC v rámci programu spolupráce Slovensko-Maďarsko...

23.08.2019

Harmonogram náhradných štátnych záverečných skúšok

Vážení študenti! K dispozícii je harmonogram náhradných ŠZS v roku 2019. Stiahnuť si ho viete TU.   S pozdravom kolektív ÚGKaGIS...

>> čítať viac

Projekty

 • Fotogrametrické zameranie lomu Jastrabá využitím low-cost UAV
 • Výpočet hydrodynamických modelov trupov kajutových plachetníc pomocou bezkontaktných meracích technológií
 • Deformácia nádrže na ropné produkty, Východoslovenská rafinária a.s.
 • Rekonštrukcia cesty vo Vernári - porealizačné zameranie
 • Zameranie kontajnerov na prepravu jadrového paliva JAVYS
 • Dobšinská ľadová jaskyňa
 • Beladice
 • Priestorový model 11. a 12. ťažobného úseku ložiska hnedého uhlia Nováky
 • Zameranie Zborovského hradu, okr. Bardejov

Partneri

 • PCE
 • Leica
 • Geodeticca
 • Geoinformatika
 • Geoinformácia SK
 • SSFDP
 • Trimble
 • Geotech
 • Geometra

Facebook