Úvod

Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov

Ústav geodézie, kartografie
a geografických informačných systémov

Technická univerzita Košice, Fakulta BERG

Fakulta BERG
stanovisko na ladevynaskamapujeme svetmapujeme svet2vynaska2ludoterenlomskenerdjisekenrp40

Aktuality a novinky

25.03.2020

Prerušenie prezenčnej formy výučby

Oznam   Na základe PRÍKAZU REKTORA č. 07/2020 K ZNÍŽENIU RIZIKA NÁKAZY KORONAVÍRUSOM COVID-19 je zmena výučby z prezenčnej na dištančnú DO ODVOLANIA! (viď http://www.tuke.sk/wps/portal/tuke/university/news/koronavirus).   Zároveň Vás dôrazne upozorňujeme, aby  ste si...

02.03.2020

Otázky na štátne záverečné skúšky v II. stupni vš. vzdelávania

Vážené študentky a študenti 2. ročníka Ing. štúdia,   v dňoch 25.-26.5.2020  Vás čakajú štátne záverečné skúšky, ktoré budú vyvrcholením Vášho štúdia v II. stupni vysokoškolského vzdelávania. Pripravili sme pre Vás okruhy otázok, z ktorých budete skúšaní...

02.03.2020

Otázky na štátne záverečné skúšky v I. stupni vš. vzdelávania

Vážené študentky a študenti 3. ročníka Bc. štúdia, v dňoch 11.-12.5. 2020  Vás čakajú štátne záverečné skúšky, ktoré budú vyvrcholením Vášho štúdia v I. stupni vysokoškolského vzdelávania. Pripravili sme pre Vás okruhy otázok, z ktorých budete skúšaní počas...

>> čítať viac

Projekty

 • Fotogrametrické zameranie lomu Jastrabá využitím low-cost UAV
 • Výpočet hydrodynamických modelov trupov kajutových plachetníc pomocou bezkontaktných meracích technológií
 • Deformácia nádrže na ropné produkty, Východoslovenská rafinária a.s.
 • Rekonštrukcia cesty vo Vernári - porealizačné zameranie
 • Zameranie kontajnerov na prepravu jadrového paliva JAVYS
 • Dobšinská ľadová jaskyňa
 • Beladice
 • Priestorový model 11. a 12. ťažobného úseku ložiska hnedého uhlia Nováky

Partneri

 • PCE
 • Leica
 • Geodeticca
 • Geoinformatika
 • Geoinformácia SK
 • SSFDP
 • Trimble
 • Geotech
 • Geometra

Facebook