Úvod

Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov

Ústav geodézie, kartografie
a geografických informačných systémov

Technická univerzita Košice, Fakulta BERG

Fakulta BERG
stanovisko na ladevynaskamapujeme svetmapujeme svet2vynaska2ludoterenlomskenerdjisekenrp40

Aktuality a novinky

17.04.2019

Harmonogram štátnych záverečných skúšok v Bc. stupni štúdia

Vážení študenti!   K dispozícii je harmonogram ŠZS v Bc. stupni štúdia. Stiahnuť si ho môžete TU.   S pozdravom   kolektív pedagógov ÚGKaGIS...

04.04.2019

Otázky na štátne záverečné skúšky v II. stupni vš. vzdelávania

Vážené študentky a študenti 2. ročníka Ing. štúdia,   v dňoch 27.-28.5.2019  Vás čakajú štátne záverečné skúšky, ktoré budú vyvrcholením Vášho štúdia v II. stupni vysokoškolského vzdelávania. Pripravili sme pre Vás okruhy otázok, z ktorých budete skúšaní...

03.04.2019

Študentská vedecká konferencia 2019 – ŠVK 2019

Vážené študentky, vážení študenti, vážené kolegyne a vážení kolegovia ÚGKaGIS, dovoľujeme si Vás informovať o usporiadaní fakultného kola Študentskej vedeckej konferencie 2019 (ŠVK 2019) na FBERG v akademickom roku 2018/2019. Sekcie sú prispôsobené ku schválenému...

>> čítať viac

Projekty

 • Fotogrametrické zameranie lomu Jastrabá využitím low-cost UAV
 • Výpočet hydrodynamických modelov trupov kajutových plachetníc pomocou bezkontaktných meracích technológií
 • Deformácia nádrže na ropné produkty, Východoslovenská rafinária a.s.
 • Rekonštrukcia cesty vo Vernári - porealizačné zameranie
 • Zameranie kontajnerov na prepravu jadrového paliva JAVYS
 • Dobšinská ľadová jaskyňa
 • Beladice
 • Priestorový model 11. a 12. ťažobného úseku ložiska hnedého uhlia Nováky
 • Zameranie Zborovského hradu, okr. Bardejov

Partneri

 • PCE
 • Leica
 • Geodeticca
 • Geoinformatika
 • Geoinformácia SK
 • SSFDP
 • Trimble
 • Geotech
 • Geometra

Facebook