Úvod

Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov

Ústav geodézie, kartografie
a geografických informačných systémov

Technická univerzita Košice, Fakulta BERG

Fakulta BERG
stanovisko na ladevynaskamapujeme svetmapujeme svet2vynaska2ludoterenlomskenerdjisekenrp40

Aktuality a novinky

22.11.2018

Exkurzia na GKÚ v Prešove

Vážení študenti 1. ričníka Ing. stupňa štúdia!   Oznamujem Vám, že dňa 27.11.2018 (utorok)  sa uskutoční plánovaná exkurzia na GKÚ v Prešove, Suvorovova ul.2. v plánovanom čase od 9.00-12.00.   Účasť na exkurzii je povinná, stretnutie je priamo na mieste, každý je...

29.06.2018

II. kolo prijímacieho konania na fakultu BERG TUKE

  Vážení maturanti a absolventi BC štúdia - nestihli ste podať prihlášku na vysokú školu? Máme pre Vás dobrú správu - Fakulta baníctva, ekológie, riadenia procesov a geotechnológií predĺžila termín prijímacieho konania na bakalárske a inžinierske ...

14.06.2018

Ponuka na diplomovú prácu

Vážení študenti I. ročníka inžinierskeho štúdia v odbore Inžinierska geodézia a kataster nehnuteľností, máme pre Vás ponuku na tému diplomovej práce pre akad. rok 2018/2019 s pracovným názvom: Deformačná analýza východného okraja Vysokých Tatier. Terénny zber údajov k...

>> čítať viac

Projekty

 • Fotogrametrické zameranie lomu Jastrabá využitím low-cost UAV
 • Výpočet hydrodynamických modelov trupov kajutových plachetníc pomocou bezkontaktných meracích technológií
 • Deformácia nádrže na ropné produkty, Východoslovenská rafinária a.s.
 • Rekonštrukcia cesty vo Vernári - porealizačné zameranie
 • Zameranie kontajnerov na prepravu jadrového paliva JAVYS
 • Dobšinská ľadová jaskyňa
 • Beladice
 • Priestorový model 11. a 12. ťažobného úseku ložiska hnedého uhlia Nováky
 • Zameranie Zborovského hradu, okr. Bardejov

Partneri

 • PCE
 • Leica
 • Geodeticca
 • Geoinformatika
 • Geoinformácia SK
 • SSFDP
 • Trimble
 • Geotech
 • Geometra

Facebook