Úvod

Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov

Ústav geodézie, kartografie
a geografických informačných systémov

Technická univerzita Košice, Fakulta BERG

Fakulta BERG
stanovisko na ladevynaskamapujeme svetmapujeme svet2vynaska2ludoterenlomskenerdjisekenrp40

Aktuality a novinky

16.10.2019

Vývoj rozhodovacieho podporného systému pre ochranu pred povodňami

  TLAČOVÁ SPRÁVA   Vývoj rozhodovacieho podporného systému pre ochranu pred povodňami Miskolc, 28. októbra 2019 - Univerzita v Miškolci a jej 4 partneri vyvinuli systém GIS pre povodňové riadenie pod názvom FLOODRESC v rámci programu spolupráce Slovensko-Maďarsko...

23.08.2019

Harmonogram náhradných štátnych záverečných skúšok

Vážení študenti! K dispozícii je harmonogram náhradných ŠZS v roku 2019. Stiahnuť si ho viete TU.   S pozdravom kolektív ÚGKaGIS...

16.05.2019

Aktualizovaný harmonogram štátnych záverečných skúšok v Ing. stupni štúdia 2019

Vážení študenti!   K dispozícii je aktualizovaný harmonogram ŠZS v Ing. stupni štúdia v roku 2019. Stiahnuť si ho viete TU.   S pozdravom   kolektív pedagógov ÚGKaGIS...

>> čítať viac

Projekty

 • Fotogrametrické zameranie lomu Jastrabá využitím low-cost UAV
 • Výpočet hydrodynamických modelov trupov kajutových plachetníc pomocou bezkontaktných meracích technológií
 • Deformácia nádrže na ropné produkty, Východoslovenská rafinária a.s.
 • Rekonštrukcia cesty vo Vernári - porealizačné zameranie
 • Zameranie kontajnerov na prepravu jadrového paliva JAVYS
 • Dobšinská ľadová jaskyňa
 • Beladice
 • Priestorový model 11. a 12. ťažobného úseku ložiska hnedého uhlia Nováky
 • Zameranie Zborovského hradu, okr. Bardejov

Partneri

 • PCE
 • Leica
 • Geodeticca
 • Geoinformatika
 • Geoinformácia SK
 • SSFDP
 • Trimble
 • Geotech
 • Geometra

Facebook