Úvod

Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov

Ústav geodézie, kartografie
a geografických informačných systémov

Technická univerzita Košice, Fakulta BERG

Fakulta BERG
Loď FALCONFALCON 2AibotixPilot UAVRafineriaInterGEO

Aktuality a novinky

06.07.2017

II. kolo prijímacieho konania na fakultu BERG

Vážení maturanti a absolventi BC štúdia - záujemci o štúdium geodézie, kartografie a GIS technológií   Oznamujeme záujemcom o štúdium geodézie, kartografie a GIS technológií, že Fakulta baníctva, ekológie, riadenia procesov a geotechnológií vyhlásila II. kolo...

11.05.2017

Harmonogram ŠZS inžinierskeho stupňa štúdia 2017

Vážení študenti!   Do pozornosti Vám dávame harmonogram štátnych záverečných skúšok v inžinierskom stupni štúdia.   Veľa úspechov pri obhajobách a skúškach Vám praje kolektív pracovníkov ÚGKaGIS.   ...

27.04.2017

ERASMUS+ študentské mobility

Výzva pre študentov a absolventov , záujemcov o Erasmus praktickú stáž v podnikoch EU v  akademickom roku 2016/17. Min. dĺžka stáže: 2 mesiace. Študentom sa prideľuje pobytový grant.Podľa podmienok programu Erasmus + študent na každom stupni vzdelávania sa môže uchádzať...

>> čítať viac

Projekty

 • Fotogrametrické zameranie lomu Jastrabá využitím low-cost UAV
 • Výpočet hydrodynamických modelov trupov kajutových plachetníc pomocou bezkontaktných meracích technológií
 • Deformácia nádrže na ropné produkty, Východoslovenská rafinária a.s.
 • Rekonštrukcia cesty vo Vernári - porealizačné zameranie
 • Zameranie kontajnerov na prepravu jadrového paliva JAVYS
 • Dobšinská ľadová jaskyňa
 • Beladice
 • Priestorový model 11. a 12. ťažobného úseku ložiska hnedého uhlia Nováky
 • Zameranie Zborovského hradu, okr. Bardejov

Partneri

 • Leica
 • Geodeticca
 • Geoinformatika
 • Geoinformácia SK
 • SSFDP
 • Trimble
 • Geotech
 • Geometra

Facebook