Úvod

Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov

Ústav geodézie, kartografie
a geografických informačných systémov

Technická univerzita Košice, Fakulta BERG

Fakulta BERG
stanovisko na ladevynaskamapujeme svetmapujeme svet2vynaska2ludoterenlomskenerdjisekenrp40

Aktuality a novinky

22.03.2019

Termíny výučby v teréne LS 208/19

Vážení študenti!   K dispozícii sú nasledovné termíny, v ktorých sa uskutoční povinná výučba denných aj externých študentov v študijných programoch Geodézia a kataster nehnuteľností, Geodézia a GIS a Inžinierska geodézia a kataster nehnuteľností:   15.4. - 18.4.2019...

31.01.2019

Program blokovej výučby pre 2. roč. Ing. stupňa štúdia IGaKN

Bloková výučba pre študentov  2. roč. IGaKN, ktorá sa bude konať v dňoch od 04.02. 2019 do 08.02.2019 na ÚGKaGIS v posluchárni P-1 s nasledujúcim programom: Pondelok 04.02.2019: Mgr. Miloslav Ďurica, v čase od 8.00 hod. Téma prednášky: Diaľkový prieskum Zeme...

22.11.2018

Exkurzia na GKÚ v Prešove

Vážení študenti 1. ričníka Ing. stupňa štúdia!   Oznamujem Vám, že dňa 27.11.2018 (utorok)  sa uskutoční plánovaná exkurzia na GKÚ v Prešove, Suvorovova ul.2. v plánovanom čase od 9.00-12.00.   Účasť na exkurzii je povinná, stretnutie je priamo na mieste, každý je...

>> čítať viac

Projekty

 • Fotogrametrické zameranie lomu Jastrabá využitím low-cost UAV
 • Výpočet hydrodynamických modelov trupov kajutových plachetníc pomocou bezkontaktných meracích technológií
 • Deformácia nádrže na ropné produkty, Východoslovenská rafinária a.s.
 • Rekonštrukcia cesty vo Vernári - porealizačné zameranie
 • Zameranie kontajnerov na prepravu jadrového paliva JAVYS
 • Dobšinská ľadová jaskyňa
 • Beladice
 • Priestorový model 11. a 12. ťažobného úseku ložiska hnedého uhlia Nováky
 • Zameranie Zborovského hradu, okr. Bardejov

Partneri

 • PCE
 • Leica
 • Geodeticca
 • Geoinformatika
 • Geoinformácia SK
 • SSFDP
 • Trimble
 • Geotech
 • Geometra

Facebook