Aktuality

Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov

Ústav geodézie, kartografie
a geografických informačných systémov

Technická univerzita Košice, Fakulta BERG

Fakulta BERG

Aktuality

17.06.2020

Náhradné termíny terénnej výučby

Vážení študenti!   Vzhľadom k situáci, že kôli mimoriadnej situácii bola zrušená prezenčná forma štúdia počas semestra, posunuli sa aj termíny POVINNEJ terénnej výučby. Nové termíny sú stanovené nasledovne: 22.-24.6.2020 – Výučba v teréne z Inžinierskej...

17.06.2020

Zápis predmetov ZS 2020/2021

Vážení študenti!   Dnes bolo spustené kolo zápisov predmetov na zimný semester akademického roku 2020/2021. Skontrolujte si prosím predmety, či vám všetky MAIS zobrazuje a prihláste sa na ne!   Ďakujeme!...

25.03.2020

Prerušenie prezenčnej formy výučby

Oznam   Na základe PRÍKAZU REKTORA č. 07/2020 K ZNÍŽENIU RIZIKA NÁKAZY KORONAVÍRUSOM COVID-19 je zmena výučby z prezenčnej na dištančnú DO ODVOLANIA! (viď http://www.tuke.sk/wps/portal/tuke/university/news/koronavirus).   Zároveň Vás dôrazne upozorňujeme, aby  ste si...

02.03.2020

Otázky na štátne záverečné skúšky v II. stupni vš. vzdelávania

Vážené študentky a študenti 2. ročníka Ing. štúdia,   v dňoch 25.-26.5.2020  Vás čakajú štátne záverečné skúšky, ktoré budú vyvrcholením Vášho štúdia v II. stupni vysokoškolského vzdelávania. Pripravili sme pre Vás okruhy otázok, z ktorých budete skúšaní...

02.03.2020

Otázky na štátne záverečné skúšky v I. stupni vš. vzdelávania

Vážené študentky a študenti 3. ročníka Bc. štúdia, v dňoch 11.-12.5. 2020  Vás čakajú štátne záverečné skúšky, ktoré budú vyvrcholením Vášho štúdia v I. stupni vysokoškolského vzdelávania. Pripravili sme pre Vás okruhy otázok, z ktorých budete skúšaní počas...

29.01.2020

Informácie k povinnému prihlasovaniu sa na predmety

  FBERG - 1.Kolo zápisu do rozvrhu na letný semester 2019/2020 Pre študentov FBERG termín kola zápisu do rozvrhu na letný semester 2019/2020 bude od 04.02.2020 od 9:00 hod do 07.02.2020 do 10:00 hod. Zápis do rozvrhu je povinnosťou všetkých denných študentov 1. a 2. stupňa...

28.01.2020

Plán prednášok blokovej výučby pre 2. ročník Ing. stupňa štúdia

Pondelok 3.2.2020 o 8.15 - 12,00 v prednáškovej miestnosti P-1 doc. RNDr. Přemysl Štych, Ph. D., Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta Témy prednášok: 1) Využití DPZ v monitoringu stavu a změn životního prostředí na příkladu Česka (výzkumná a projektová činnost...

16.10.2019

Vývoj rozhodovacieho podporného systému pre ochranu pred povodňami

  TLAČOVÁ SPRÁVA   Vývoj rozhodovacieho podporného systému pre ochranu pred povodňami Miskolc, 28. októbra 2019 - Univerzita v Miškolci a jej 4 partneri vyvinuli systém GIS pre povodňové riadenie pod názvom FLOODRESC v rámci programu spolupráce Slovensko-Maďarsko...

23.08.2019

Harmonogram náhradných štátnych záverečných skúšok

Vážení študenti! K dispozícii je harmonogram náhradných ŠZS v roku 2019. Stiahnuť si ho viete TU.   S pozdravom kolektív ÚGKaGIS...

16.05.2019

Aktualizovaný harmonogram štátnych záverečných skúšok v Ing. stupni štúdia 2019

Vážení študenti!   K dispozícii je aktualizovaný harmonogram ŠZS v Ing. stupni štúdia v roku 2019. Stiahnuť si ho viete TU.   S pozdravom   kolektív pedagógov ÚGKaGIS...

07.05.2019

Aktualizovaný harmonogram štátnych záverečných skúšok v Bc. stupni štúdia

Vážení študenti!   K dispozícii je aktualizovaný harmonogram ŠZS v Bc. stupni štúdia. Stiahnuť si ho môžete TU.   S pozdravom   kolektív pedagógov ÚGKaGIS...

29.04.2019

Študentská vedecká konferencia 2019 – ŠVK 2019 - Fakultné kolo

Dňa 29.04.2019 sa na Fakulte BERG Technickej univerzity v Košiciach konalo fakultné kolo Študentskej vedeckej konferencie 2019 v troch sekciách: Sekcia S1 Vedy o Zemi, Sekcia S2A Riadenia a Logistiky, Sekcia S2B,3 Ťažba a spracovanie nerastných surovín; biológia, ekológia a životné...

03.04.2019

Študentská vedecká konferencia 2019 – ŠVK 2019

Vážené študentky, vážení študenti, vážené kolegyne a vážení kolegovia ÚGKaGIS, dovoľujeme si Vás informovať o usporiadaní fakultného kola Študentskej vedeckej konferencie 2019 (ŠVK 2019) na FBERG v akademickom roku 2018/2019. Sekcie sú prispôsobené ku schválenému...

22.03.2019

Termíny výučby v teréne LS 208/19

Vážení študenti!   K dispozícii sú nasledovné termíny, v ktorých sa uskutoční povinná výučba denných aj externých študentov v študijných programoch Geodézia a kataster nehnuteľností, Geodézia a GIS a Inžinierska geodézia a kataster nehnuteľností:   15.4. - 18.4.2019...

31.01.2019

Program blokovej výučby pre 2. roč. Ing. stupňa štúdia IGaKN

Bloková výučba pre študentov  2. roč. IGaKN, ktorá sa bude konať v dňoch od 04.02. 2019 do 08.02.2019 na ÚGKaGIS v posluchárni P-1 s nasledujúcim programom: Pondelok 04.02.2019: Mgr. Miloslav Ďurica, v čase od 8.00 hod. Téma prednášky: Diaľkový prieskum Zeme...

22.11.2018

Exkurzia na GKÚ v Prešove

Vážení študenti 1. ričníka Ing. stupňa štúdia!   Oznamujem Vám, že dňa 27.11.2018 (utorok)  sa uskutoční plánovaná exkurzia na GKÚ v Prešove, Suvorovova ul.2. v plánovanom čase od 9.00-12.00.   Účasť na exkurzii je povinná, stretnutie je priamo na mieste, každý je...

29.06.2018

II. kolo prijímacieho konania na fakultu BERG TUKE

  Vážení maturanti a absolventi BC štúdia - nestihli ste podať prihlášku na vysokú školu? Máme pre Vás dobrú správu - Fakulta baníctva, ekológie, riadenia procesov a geotechnológií predĺžila termín prijímacieho konania na bakalárske a inžinierske ...

14.06.2018

Ponuka na diplomovú prácu

Vážení študenti I. ročníka inžinierskeho štúdia v odbore Inžinierska geodézia a kataster nehnuteľností, máme pre Vás ponuku na tému diplomovej práce pre akad. rok 2018/2019 s pracovným názvom: Deformačná analýza východného okraja Vysokých Tatier. Terénny zber údajov k...

27.04.2018

Otázky na štátne záverečné skúšky v II. stupni vš. vzdelávania

Vážené študentky a študenti 2. ročníka Ing. štúdia,   v dňoch 28.-29.5. 2018  Vás čakajú štátne záverečné skúšky, ktoré budú vyvrcholením Vášho štúdia v II. stupni vysokoškolského vzdelávania. Pripravili sme pre Vás okruhy otázok, z ktorých budete skúšaní...

21.03.2018

Otázky na štátne záverečné skúšky v I. stupni vš. vzdelávania

Vážené študentky a študenti 3. ročníka Bc. štúdia,   dňa 14.5. 2018  Vás čakajú štátne záverečné skúšky, ktoré budú vyvrcholením Vášho štúdia v I. stupni vysokoškolského vzdelávania. Pripravili sme pre Vás okruhy otázok, z ktorých budete skúšaní počas...

20.03.2018

Študentská vedecká konferencia 2018

  Vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľujem si Vás informovať o usporiadaní fakultného kola Študentskej vedeckej konferencie 2018 (ŠVK 2018) na FBERG v akademickom roku 2017/2018. Fakultné kolo ŠVK 2018 na FBERG v Sekcii geovied (ÚGV, ÚGKaGIS) sa uskutoční 02.05.2018...

19.02.2018

Zápočtová písomka z predmetu Legislatíva geodetických prác

Vážení študeti! Zápočtová písomka z predmetu Legislatíva geodetických prác bude v utorok 20.2.2018 o 13:00 v miestnosti P1. ...

25.01.2018

Geodetovica 2018

Vážené dámy a páni, vážení študenti Ústavu geodézie, kartografie a GIS Aj tohto roku Vás my, študenti I. ročníka odboru Inžinierska geodézia a kataster nehnuteľností, pozývame na dlho očakávaný ples "GEODETOVICA 2018", ktorý sa bude konať už 01. 02. 2018 vo štvrtok o...

24.01.2018

Odborné prednášky z oblasti gravimetrie a satelitnej radarovej interferometrie

Odborné prednášky z oblasti gravimetrie (SAV) a satelitnej  radarovej interferometrie (STU, SvF)   V rámci prednášok v blokovej výučbe pre študentov II. ročníka Ing. stupňa štúdia v odbore Inžinierska geodézia a kataster nehnuteľností a II. ročníka Ing. stupňa štúdia v...

24.01.2018

Pozvané prednášky pracovníkov ÚGKK SR

Odborné prednášky pracovníkov Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky   Vážení študenti!   V rámci blokovej výučby II. ročníka Ing. stupňa štúdia v odbore Ižinierska geodézia a kataster nehnuteľností si Vás dovoľujeme pozvať na blok prednášok...

24.01.2018

Prednášky Legislatíva geodetických prác

Vážení študeti!   Pozývame Vás na prednášky blokovej výučby Ing. Petra Repáňa, podpredsedu Komory geodetov a kartografov dňa 7.2.2018 v učebni P-1 ÚGKaGIS od 8.15-15.00 na tému Legislatíva geodetických prác.   Vedenie ÚGKaGIS...

24.01.2018

Odborné prednášky zahraničných lektorov z Katedry speciální geodézie, Fakulta stavební ČVUT v Praze

Odborné prednášky zahraničných lektorov z Katedry speciální geodézie, Fakulta stavební ČVUT v Praze   Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov všetkých pozýva v rámci blokovej výučby, určenej pre študentov II. ročníka Ing. štúdia v št....

24.11.2017

Informácia o začatí riešenia medzinárodného INTEREG SK-HU projektu - FLOODRESC

Vážení priaznivci ústavu ÚGKaGIS Fakulty BERG TUKE Máme pre Vás opäť dobru správu. Dňa 22.11. 2017 sme sa na univerzite Miskolci Egyetem v Miškovci zúčastnili úvodného stretnutia riešiteľov medzinárodného projektu FLOODRESC - Logistic support system for flood crisis...

14.11.2017

Výzva na podávanie prihlášok na Erasmus+ praktickú stáž do krajín EÚ pre študentov a budúcich absolventov

Vážení študenti!   Dovoľujeme si Vás upozorniť na výzvu na podávanie prihlášok na program Erazmus + do krajín EU.   Bližšie informácie nájdete na stránke...

26.10.2017

Doplňujúce voľby do študentskej časti akademického senátu

Vážení študenti!   Touto cestou by sme Vás chceli požiadať o aktívne zapojenie sa do doplňujúcich volieb do študentskej časti akademického senátu Fakulty BERG TU Košice, ktoré sa uskutočnia dňa 31.10.2017 od 11.00-14.00 hod v Deliusovom pavilóne v miestnosti I/1.   V...

26.10.2017

Výzva k účasti na študentskej ankete

Vážení študenti!   Týmto si Vás dovoľujeme vyzvať k účasti na ankete organizovanej Technickou univerzitou. Cieľom ankety je zistiť Vašu spokojnosť so štúdium na TUKE. Prístup k ankete je cez Vaše osbné konto v systéme MAIS.   Ďakujeme za pochopenie!   ÚGKaGIS...

06.07.2017

II. kolo prijímacieho konania na fakultu BERG

Vážení maturanti a absolventi BC štúdia - záujemci o štúdium geodézie, kartografie a GIS technológií   Oznamujeme záujemcom o štúdium geodézie, kartografie a GIS technológií, že Fakulta baníctva, ekológie, riadenia procesov a geotechnológií vyhlásila II. kolo...

11.05.2017

Harmonogram ŠZS inžinierskeho stupňa štúdia 2017

Vážení študenti!   Do pozornosti Vám dávame harmonogram štátnych záverečných skúšok v inžinierskom stupni štúdia.   Veľa úspechov pri obhajobách a skúškach Vám praje kolektív pracovníkov ÚGKaGIS.   ...

27.04.2017

ERASMUS+ študentské mobility

Výzva pre študentov a absolventov , záujemcov o Erasmus praktickú stáž v podnikoch EU v  akademickom roku 2016/17. Min. dĺžka stáže: 2 mesiace. Študentom sa prideľuje pobytový grant.Podľa podmienok programu Erasmus + študent na každom stupni vzdelávania sa môže uchádzať...

12.04.2017

Kondolencia k úmrtiu absolventky UGKaGIS

Sú správy, ktoré nás zaskočia a svojím posolstvom zarmútia. Patrí medzi ne aj smutná správa o tragickom nešťastí v tuneli Višňové a náhlom odchode našej minuloročnej absolventky, ktorú som aj ja prijal s pohnutím. Ing. Mária Kašperová nás opustila nečakane a...

11.04.2017

Harmonogram Bc. štátnych záverečných skúšok

Vážení študenti!   K dispozícii je harmonogram bakalárskych štátnych záverečných skúšok. Stiahnite si ho tu.   S prianím úspečného ukončenia Bc. štúdia vedenie ÚGKaGIS...

10.04.2017

Informácia pre končiacich Bc. študentov

Vážení absolventi Bc. štúdia!   Týmto Vás žiadame, aby ste pred vyhotovením prezentácií v Power Pointe prišli skontrolovať ich obsah s vedúcim práce. Prezentácia by mala obsahovať 10-12 obrázkov. Až po jej skonzultovaní ju treba doniesť na CD do...

27.03.2017

Študentská vedecká konferencia 2017

Vážený kolegovia a študenti, dovoľujem si Vás informovať o usporiadaní fakultného kola Študentskej vedeckej konferencie 2017 (ŠVK 2017) na FBERG v akademickom roku 2016/2017. Fakultné kolo ŠVK 2017 na FBERG v Sekcii riadenia a informačných technológií (ÚRaIVP, ÚGKaGIS) sa...

02.03.2017

Výzva na prevzatie zadávacích listov

Vážení študenti!   Dovoľujem si Vás týmto požiadať prevzatie zadávacích listov záverečných bakalárskych a diplomových prác. Zadávacie listy si môžete osobné vyzdvihnúť na sekretariáte ÚGKaGIS od pondelka 06.03.2017.   Vedenie ÚGKaGIS....

01.03.2017

Návšteva podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu Ing. Petra Pellegrinibo na fakulte BERG

Návštevou svojej Alma Mater Technickej univerzity v Košiciach ukončil pracovný týždeň podpredseda vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu Ing. Peter Pellegrini. Na Fakulte BERG sa oboznámil s unikátnymi parametrami technológie „eFusion“, nemechanického...

28.02.2017

Národný štipendijny program Slovenskej republiky na podporu mobilít - predkladanie žiadostí do 30. apríla 2017

Vážení študenti a doktorandi, dovoľujeme si Vás informovať, že v rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky na podporu mobilít bola zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné/umelecké a prednáškové  pobyty...

28.02.2017

Deň kariery TUKE

Deň kariéry Zamestnaj sa s nami! Hľadáš sa? U nás sa nájdeš! Ukáž vystavujúcim spoločnostiam, že na to máš. Využi jedinečnú príležitosť urobiť si vlastný prieskum trhu, vyspovedať zástupcov prestížnych firiem na 11. ročníku tohto eventu, ktorý vytvára...

16.02.2017

Konferencia Geodézia, kartografia a geoinformatika 2017

Dovoľujeme si Vás pozvať na konferenciu Geodézia, kartografia a geoinformatika 2017, ktorá sa uskotoční v dňoch  10. -13. Október 2017. Miesto konania: Repiská, Demänovksá dolina, Nízke Tatry Link konferencie: http://people.fberg.tuke.sk/gkgi/   Ďakujeme!   Kolektív...

14.02.2017

Geodetovica 2017

Vážené dámy a páni, vážení študenti Ústavu geodézie, kartografie a GIS dovoľte aby sme Vás v mene študentov I. ročníka odboru Inžinierska geodézia a kataster nehnuteľností pozvali na ples "GEODETOVICA 2017", ktorý sa bude konať v sobotu 04. 03. 2017 o 19:00 hod. na...

30.01.2017

Rozvrh blokovej výčby pre končiace ročníky 2016/2017

Vážení študenti!     Dávame Vám do pozornosti rozvrh pre blokovú výučbu končiacich ročníkov v akademickom roku 2016/2017.   S pozdravom vedenie ÚGKaGIS...

29.01.2017

Odborné prednášky pracovníkov Úradu geodézie, kartografie a katastra SR

Odborné prednášky pracovníkov Úradu geodézie, kartografie a katastra SRÚstav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov zorganizoval v rámci Špeciálneho seminára,určeného pre študentov končiaceho ročníka inžinierskeho štúdia v št. programe Inžinierska...

29.01.2017

Odborná prednáška zahraničného lektora z Výskumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, Praha – Zdiby

Odborná prednáška zahraničného lektora z Výskumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, Praha – Zdiby   Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov zorganizoval v rámci Špeciálneho seminára, určeného pre študentov končiaceho...

17.01.2017

Štipendijné pobyty v Rakúzsku

Vážení študenti!   Dovoľujeme si Vás informovať, že v rámci programu Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní, je aktuálne otvorená ďalšia výzva na predkladanie žiadostí o štipendiá na pobyty v Rakúsku, a to v nasledujúcich...

27.10.2016

Hlasuj v študentskej ankete

Hlasuj v študentskej ankete Vážení študenti ústavu UGKaGIS, v záujme skvalitnenia výuky máte možnosť zapojiť sa do ankety hodnotenia kvality TUKE. Výsledky ankety sú pre nás dôležité, preto že nám dávajú obraz o Vašej spokojnosti. Prosíme Vás, pokiaľ ste sa ešte...

21.09.2016

Výzva na Erasmus+ mobility študentov v zahraničí

Vážení študenti! Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti informáciu o predĺžení termínu na podávanie žiadostí o medzinárodné mobility Erasmus+ na zahraničné partnerské univerzity.   Bližšie informácie nájdete na stránke TUKE:...

13.07.2016

Štipendijný program Nemeckej spolkovej nadácie

Vážení študenti a aj absolventi štúdia!   Do pozornosti Vám dávam výzvu na štipendijný pobyt v Nemecku cez Nemeckú spolkovú nadáciu pre študentov a aj absolventov štúdia. Pobyt má enviromentálne zameranie a v každom odbore si môžu študenti nájsť svoj diel odborného...

18.06.2016

Prieskum využívania open-source softvér pre GIS na školách a v praxi

Vážení priatelia, zapojením sa do dotazníka máte možnosť prispieť z mapovaniu užívateľských skúseností s open-source softvérom (OSS) pre geografické informačné systémy (GIS) na školách (ZŠ, SŠ, VŠ) a v praxi (verejné inštitúcie a súkromné spoločnosti). Tak...

11.05.2016

Slávnostná promócia Bc. stupňa štúdia

  Vážení študenti!   Radi by sme Vás informovali, že dňa 18.5.2016 sa o 9.00 hod uskutoční slávnostné odovzdávanie  Bc. diplomov v miestnosti I/1 v Deliusovom pavilóne, Park Komenského 19, Košice. Odovzdávanie bude vykonané riaditeľom Ústavu geodézie, kartografie a GIS...

10.05.2016

Harmonogram ŠZS inžinierskeho stupňa štúdia

Vážení študenti!   Harmonogram štátnych záverečných skúšok v inžinierskom stupni štúdia je k nahliadnutiu tu. Každý študent sa musí dostaviť na ŠZS 1 hod ped plánovaným termínom, uvedeným v harmonograme.   Prosím o doručenie prezentácií diplomových prác na CD...

03.05.2016

Vyhodnotenie ŠVK 2016

ŠVK 2016 - Sekcia riadenia a informačných technológií Na Fakulte BERG sa v dňoch 24.4.2016 uskutočnilo fakultne kolo a 28.4.2016 medzinárodne kolo Študentskej vedeckej konferencie 2016 za účasti študentov z HGF VŠB TU Ostrava. Vo fakultnom kole ŠVK v „Sekcii riadenia a...

22.04.2016

Informácie pre študentov záverečného ročníka inžinierskeho štúdia

Vážení študenti!   Radi by sme Vás informovali, že prezentácie k štátnej záverečnej skúške je potrebné vyhotoviť v Power Pointe, uložiť na CD záznamové médium a doručiť do 13.5.2016 na sekretariát ÚGKaGIS. Takisto aj posudky od oponentov a licenčné zmluvy treba...

20.04.2016

Informácie k terénnej výučbe v Kysaku

Vážení študenti! Dávame Vám do pozornosti nasledujúce informácie k terénnej výučbe v Kysaku: Zraz študentov II. ročníka GaKN, dňa 25.04.2016 je o 10.00 v areáli Školy v prírode v Kysaku. Študenti, ktorí boli poverení nosením prístrojov do auta sa musia dostaviť v pondelok...

15.04.2016

Rozlúčka s Doc. Ing. Ľudovítom Kovaničom, CSc.

  Doc. Ing. Ľudovít Kovanič, CSc., narodil  sa 14. marca 1953   v Marianke pri Bratislave. V rokoch 1959-1968 bol žiakom základnej školy. Strednú priemyselnú školu stavebnú a zememeračskú v Košiciach ukončil v roku 1973 v odbore Stavby vodné a melioračné. Banícku...

14.04.2016

Dotazník hodnotenia študentov pracovisko ÚGKaGIS

Vážení študenti!   Kolektív pracovníkov ÚGKaGIS si Vás dovoľuje požiadať, aby ste sa zapojili do hodnotenia  doterajšieho procesu vzdelávania. Dotazník hodnotenia kvality štúdia je prístupný v systéme MAIS, je anonymný a zúčastnené osoby môžu súťažiť o hodnotnú...

09.04.2016

Študentská vedecká konferencia ŠVK 2016

Vážení študenti!   Kolektív pedagógov ÚGKaGIS FBERG TUKE si Vás dovoľuje pozvať na ďalší ročník študentskej vedeckej konferencie, kde môžete prezentovať Vaše záverečné práce a súťažiť o zaujímavé ceny.   Prihlášku na konferenciu si môžete stiahnuť...

03.04.2016

Harmonogram ŠZŠ bakalárskeho stupňa štúdia

Vážení študenti!   Dávame Vám k dispozícii harmonogram štátnych záverečných skúšok.   Pripravené prezentácie bakalárskych prác doneste prosím napálené na CD nosiči!   Prajeme Vám veľa úspechov pri ukončení bakalárskeho štúdia!...

20.03.2016

Otázky na štátne záverečné skúšky

Okruhy otázok na štátne záverečné skúšky z predmetu Geodézia a kataster nehnuteľností v I. stupni št. programu Geodézia a kataster nehnuteľností pre akademický rok 2015/2016   Okruhy otázok na štátne záverečné skúšky z predmetu Geodézia a geografické informačné...

03.03.2016

2. KNIHA o zememeračoch, geodetoch a kartografoch Slovenska a o vývoji ich vzdelávania na odborných školách (1918-2015)

Vážení študenti!   Radi by sme Vás informovali, že v kancelárii doc. Ing. Juraja Gašinca, PhD.  je pre záujemcov dostupná publikácia2. KNIHA o zememeračoch, geodetoch a kartografoch Slovenska a o vývoji ich vzdelávania na odborných školách (1918-2015).   Na odkaze...

15.02.2016

Harmonogram terénnej výučby LS 2015/2016

Vážení študenti!   Dávame Vám do pozornosti harmonogram terénnej výučby na LS 2015/2016, ktorú ste povinní absolvovať v letnom semestri. Zadávacie listy a informácie o pobyte budú doplnené a zvejenené priebežne s dostatočným predstihom.   S pozdravom...

20.01.2016

Informácie o blokovej výučbe pre 3. ročník GaKN, GaGIS a 2. ročník IGaKN

Vážení študenti!   Dnešným dňom je k dispozícii Harmonogram  blokovej výučby pre 3. ročník bakalárskeho štúdia GaKN, GaGIS a 2. ročník inžinierskeho štúdia IGaKN. ktorý si môžete stiahnuť v PDF formáte.   Účasť na prednáškach a cvičeniach v blokovej výučbe...

03.12.2015

Informácia o exkurzii pre III. ročník Bc. štúdia

Vážení študenti!   Na tomto linku nájdete informácie o plánovanej povinnej exkurzii pre študentov III. ročníka Bc. stupňa štúdia....

27.10.2015

Raw Materials University Day + DOD na fakulte BERG

Raw Materials University Day + DOD na fakulte BERG  -  Oficiálny zostrih zo Dňa nerastných surovín spolu s Dňom otvorených dverí na fakulte BERG. ...

27.10.2015

Dekanské voľno 29.10. 2015 a 5. - 6.11.2015

Dekan fakulty BERG udeľuje 29.10.2015 študentom Fakulty BERG Technickej univerzity v Košiciach dekanské voľno.   Dekan fakulty BERG z dôvodu konania Jesenného športového dňa udeľuje 5.11. a 6.11.2015 študentom Fakulty BERG Technickej univerzity v Košiciach dekanské...

26.10.2015

Výzva na prihlásie sa k témam záverečných oprác

Vážení študenti končiacich ročníkov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia!   Dovoľujem si vyzvať všetkých študentov končiacich ročníkov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia v akad. r. 2015/2016, ktorí ešte stále nemajú zadané témy záverečných prác, aby sa...

06.10.2015

Národný štipendijný program - výzva na predkladanie žiadostí

  Národný štipendijný program   V rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky na podporu mobilít bola zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné a prednáškové  pobyty v letnom semestri akademického roka...

05.10.2015

Záverečné bakalárske a diplomové práce

Vážení študenti končiacich ročníkov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia!   Dovoľujem si Vás požiadať, aby ste všetci v termíne do 15.10.2015 kontaktovali pedagogockých pracovníkov ÚGKaGIS a dohodli si s nimi tému a vypracovanie záverečných prác. Témy  Bc. a Ing. prác...

01.10.2015

Vymenovanie nového riaditeľa Ústavu geodézie, kartografie a GIS

doc. Ing. Peter Blišťan, PhD.   Dňa 19.9.2015 nastúpil do fukncie riaditeľa Ústavu geodézie, kartografie a geografických informačných systémov doc. Ing. Peter Blišťan, PhD., ktorému touto cestou členovia ústavu blahoželajú a prajú veľa pracovných úspechov.   Doc....

07.07.2015

Skrátenie pracovnej doby

Chcela by som Vás týmto informovať z poverenia dekana FBERG TUKE o skrátení pracovnej doby do 12.00 dňa 7.7.2015  z dôvodu vysokých denných teplôt.   Pukanská...

16.05.2015

Slávnostné odovzdanie Bc. diplomov

Vážené kolegyne a kolegovia,   oznamujem Vám, že v súlade s harmonogramom štúdia v akademickom roku 2014/2015 sa akt odovzdania diplomov absolventom bakalárskeho študijného programu GaKN uskutočnídňa 20.05.2015 o 9,00 hod. v posluchárni I-2 (I/2) v Deliusovom pavilóne. Súčasne...

05.05.2015

Ponuka letnej školy pre študentov ÚGKaGIS - Split Summer School

Ponuka pre študentov Ústavu geodézie, kartografie a GIS. Nemáte ešte program na letné prázdniny? Možno Vás osloví ponuka na absolvovanie letnej školy v prímorskom meste Split v Chorvátsku. University of Split, Faculty of Civil Engineering, Architecture and Geodesy organizuje v čase...

Partneri

  • PCE
  • Leica
  • Geodeticca
  • Geoinformatika
  • Geoinformácia SK
  • SSFDP
  • Trimble
  • Geotech
  • Geometra

Facebook