Dekanské voľno 29.10. 2015 a 5. - 6.11.2015

Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov

Ústav geodézie, kartografie
a geografických informačných systémov

Technická univerzita Košice, Fakulta BERG

Fakulta BERG

Dekanské voľno 29.10. 2015 a 5. - 6.11.2015

Dekan fakulty BERG udeľuje 29.10.2015 študentom Fakulty BERG Technickej univerzity v Košiciach dekanské voľno.

 

Dekan fakulty BERG z dôvodu konania Jesenného športového dňa udeľuje 5.11. a 6.11.2015 študentom Fakulty BERG Technickej univerzity v Košiciach dekanské voľno.

Partneri

  • PCE
  • Leica
  • Geodeticca
  • Geoinformatika
  • Geoinformácia SK
  • SSFDP
  • Trimble
  • Geotech
  • Geometra

Facebook