Doplňujúce voľby do študentskej časti akademického senátu

Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov

Ústav geodézie, kartografie
a geografických informačných systémov

Technická univerzita Košice, Fakulta BERG

Fakulta BERG

Doplňujúce voľby do študentskej časti akademického senátu

Vážení študenti!

 

Touto cestou by sme Vás chceli požiadať o aktívne zapojenie sa do doplňujúcich volieb do študentskej časti akademického senátu Fakulty BERG TU Košice, ktoré sa uskutočnia dňa 31.10.2017 od 11.00-14.00 hod v Deliusovom pavilóne v miestnosti I/1.

 

V prípade výuky budú študenti na potrebný čas uvoľnení z prednášok a cvičení.

 

Za Vašu účasť Vám vopred ďakujeme!

Partneri

  • PCE
  • Leica
  • Geodeticca
  • Geoinformatika
  • Geoinformácia SK
  • SSFDP
  • Trimble
  • Geotech
  • Geometra

Facebook