Dotazník hodnotenia študentov pracovisko ÚGKaGIS

Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov

Ústav geodézie, kartografie
a geografických informačných systémov

Technická univerzita Košice, Fakulta BERG

Fakulta BERG

Dotazník hodnotenia študentov pracovisko ÚGKaGIS

Vážení študenti!

 

Kolektív pracovníkov ÚGKaGIS si Vás dovoľuje požiadať, aby ste sa zapojili do hodnotenia  doterajšieho procesu vzdelávania. Dotazník hodnotenia kvality štúdia je prístupný v systéme MAIS, je anonymný a zúčastnené osoby môžu súťažiť o hodnotnú cenu.

 

Ďakujeme za pochopenie!

 

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt dotazník

Partneri

  • PCE
  • Leica
  • Geodeticca
  • Geoinformatika
  • Geoinformácia SK
  • SSFDP
  • Trimble
  • Geotech
  • Geometra

Facebook