ERASMUS+ študentské mobility

Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov

Ústav geodézie, kartografie
a geografických informačných systémov

Technická univerzita Košice, Fakulta BERG

Fakulta BERG

ERASMUS+ študentské mobility

Výzva pre študentov a absolventov , záujemcov o Erasmus praktickú stáž v podnikoch EU v  akademickom roku 2016/17.

Min. dĺžka stáže: 2 mesiace. Študentom sa prideľuje pobytový grant.
Podľa podmienok programu Erasmus + študent na každom stupni vzdelávania sa môže uchádzať o Erasmus+ mobilitu v celkovej dĺžke 12 mesiacov /štúdium a stáž/.

Čerství absolventi bez pracovného pomeru v čase podania prihlášky musia byť študentmi TUKE a stáž musia uskutočniť do jedného roka po ukončení štúdia.

Záujemcovia majú možnosť odovzdať vyplnenú prihlášku do 19. 5.2017 aj so životopisom v cudzom jazyku na Úseku zahraničných vzťahov Rektorátu, 1.posch., č.d.112.
Bližšie informácie doc. Ing. Katarína Pukanská, PhD.


Prihláška študenta/absolventa
Životopis

Partneri

  • PCE
  • Leica
  • Geodeticca
  • Geoinformatika
  • Geoinformácia SK
  • SSFDP
  • Trimble
  • Geotech
  • Geometra

Facebook