Exkurzia na GKÚ v Prešove

Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov

Ústav geodézie, kartografie
a geografických informačných systémov

Technická univerzita Košice, Fakulta BERG

Fakulta BERG

Exkurzia na GKÚ v Prešove

Vážení študenti 1. ričníka Ing. stupňa štúdia!

 

Oznamujem Vám, že dňa 27.11.2018 (utorok)  sa uskutoční plánovaná exkurzia na GKÚ v Prešove, Suvorovova ul.2. v plánovanom čase od 9.00-12.00.

 

Účasť na exkurzii je povinná, stretnutie je priamo na mieste, každý je povinný si dopravu riešiť vo vlastnej réžii,

 

Ďakujem!

 

Katarína Pukanská

Partneri

  • PCE
  • Leica
  • Geodeticca
  • Geoinformatika
  • Geoinformácia SK
  • SSFDP
  • Trimble
  • Geotech
  • Geometra

Facebook