Informácia o začatí riešenia medzinárodného INTEREG SK-HU projektu - FLOODRESC

Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov

Ústav geodézie, kartografie
a geografických informačných systémov

Technická univerzita Košice, Fakulta BERG

Fakulta BERG

Informácia o začatí riešenia medzinárodného INTEREG SK-HU projektu - FLOODRESC

Vážení priaznivci ústavu ÚGKaGIS Fakulty BERG TUKE


Máme pre Vás opäť dobru správu. Dňa 22.11. 2017 sme sa na univerzite Miskolci Egyetem v Miškovci zúčastnili úvodného stretnutia riešiteľov medzinárodného projektu FLOODRESC - Logistic support system for flood crisis management in the Hernád/Hornád catchment (INTEREG-SKHU/1601/4.1/187). Na tomto projekte participujeme ako partner spolu so Stavebnou fakultou TUKE. Projekt má trvanie dva roky a naše pracovisko má v projekte svoje nenahraditeľné miesto.


O výsledkoch riešenia projektu Vás budeme priebežne informovať na našich stránkach ústavu ÚGKaGIS ako aj na facebooku.


Peter Blišťan
riaditeľ ústavu ÚGKaGIS

 


 

Partneri

  • PCE
  • Leica
  • Geodeticca
  • Geoinformatika
  • Geoinformácia SK
  • SSFDP
  • Trimble
  • Geotech
  • Geometra

Facebook