Geodetovica 2017

Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov

Ústav geodézie, kartografie
a geografických informačných systémov

Technická univerzita Košice, Fakulta BERG

Fakulta BERG

Geodetovica 2017

Vážené dámy a páni, vážení študenti Ústavu geodézie, kartografie a GIS

dovoľte aby sme Vás v mene študentov I. ročníka odboru Inžinierska geodézia a kataster nehnuteľností pozvali na ples "GEODETOVICA 2017", ktorý sa bude konať v sobotu 04. 03. 2017 o 19:00 hod. na Jedlíkovej 7, Košice.

Máte jedinečnú možnosť stráviť príjemný večer v kruhu svojich spolužiakov a neformálne sa stretnúť so svojimi pedagógmi. Tento večer Vám spríjemní program plný zábavy, tanca, hudby, chutné jedlo a bude aj zaujímavá tombola...

 

Cena vstupenky je 15 € / osoba.

Rezervácia a predaj vstupeniek:
Martina Gulašiová - martina.gulasiova@gmail.com
Eva Čabalová - eva.cabalova.ml@gmail.com
Eva Maliková - evamalikova36@gmail.com

 

Tešíme sa na Vás,

vedenie a študenti Ústavu geodézie, kartografie a GIS

Geodetovica 2017 -

Partneri

  • PCE
  • Leica
  • Geodeticca
  • Geoinformatika
  • Geoinformácia SK
  • SSFDP
  • Trimble
  • Geotech
  • Geometra

Facebook