Harmonogram Bc. štátnych záverečných skúšok

Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov

Ústav geodézie, kartografie
a geografických informačných systémov

Technická univerzita Košice, Fakulta BERG

Fakulta BERG

Harmonogram Bc. štátnych záverečných skúšok

Vážení študenti!

 

K dispozícii je harmonogram bakalárskych štátnych záverečných skúšok.

Stiahnite si ho tu.

 

S prianím úspečného ukončenia Bc. štúdia

vedenie ÚGKaGIS

Partneri

  • PCE
  • Leica
  • Geodeticca
  • Geoinformatika
  • Geoinformácia SK
  • SSFDP
  • Trimble
  • Geotech
  • Geometra

Facebook