Harmonogram náhradných štátnych záverečných skúšok

Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov

Ústav geodézie, kartografie
a geografických informačných systémov

Technická univerzita Košice, Fakulta BERG

Fakulta BERG

Harmonogram náhradných štátnych záverečných skúšok

Vážení študenti!

K dispozícii je harmonogram náhradných ŠZS v roku 2019. Stiahnuť si ho viete TU.

 

S pozdravom

kolektív ÚGKaGIS

Partneri

  • PCE
  • Leica
  • Geodeticca
  • Geoinformatika
  • Geoinformácia SK
  • SSFDP
  • Trimble
  • Geotech
  • Geometra

Facebook