Aktualizovaný harmonogram štátnych záverečných skúšok v Bc. stupni štúdia

Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov

Ústav geodézie, kartografie
a geografických informačných systémov

Technická univerzita Košice, Fakulta BERG

Fakulta BERG

Aktualizovaný harmonogram štátnych záverečných skúšok v Bc. stupni štúdia

Vážení študenti!

 

K dispozícii je aktualizovaný harmonogram ŠZS v Bc. stupni štúdia. Stiahnuť si ho môžete TU.

 

S pozdravom

 

kolektív pedagógov ÚGKaGIS

Partneri

  • PCE
  • Leica
  • Geodeticca
  • Geoinformatika
  • Geoinformácia SK
  • SSFDP
  • Trimble
  • Geotech
  • Geometra

Facebook