Harmonogram ŠZS inžinierskeho stupňa štúdia 2017

Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov

Ústav geodézie, kartografie
a geografických informačných systémov

Technická univerzita Košice, Fakulta BERG

Fakulta BERG

Harmonogram ŠZS inžinierskeho stupňa štúdia 2017

Vážení študenti!

 

Do pozornosti Vám dávame harmonogram štátnych záverečných skúšok v inžinierskom stupni štúdia.

 

Veľa úspechov pri obhajobách a skúškach Vám praje kolektív pracovníkov ÚGKaGIS.

 

Partneri

  • PCE
  • Leica
  • Geodeticca
  • Geoinformatika
  • Geoinformácia SK
  • SSFDP
  • Trimble
  • Geotech
  • Geometra

Facebook