Aktualizovaný harmonogram štátnych záverečných skúšok v Ing. stupni štúdia 2019

Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov

Ústav geodézie, kartografie
a geografických informačných systémov

Technická univerzita Košice, Fakulta BERG

Fakulta BERG

Aktualizovaný harmonogram štátnych záverečných skúšok v Ing. stupni štúdia 2019

Vážení študenti!

 

K dispozícii je aktualizovaný harmonogram ŠZS v Ing. stupni štúdia v roku 2019. Stiahnuť si ho viete TU.

 

S pozdravom

 

kolektív pedagógov ÚGKaGIS

Partneri

  • PCE
  • Leica
  • Geodeticca
  • Geoinformatika
  • Geoinformácia SK
  • SSFDP
  • Trimble
  • Geotech
  • Geometra

Facebook