Harmonogram terénnej výučby LS 2015/2016

Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov

Ústav geodézie, kartografie
a geografických informačných systémov

Technická univerzita Košice, Fakulta BERG

Fakulta BERG

Harmonogram terénnej výučby LS 2015/2016

Vážení študenti!

 

Dávame Vám do pozornosti harmonogram terénnej výučby na LS 2015/2016, ktorú ste povinní absolvovať v letnom semestri. Zadávacie listy a informácie o pobyte budú doplnené a zvejenené priebežne s dostatočným predstihom.

 

S pozdravom

Partneri

  • PCE
  • Leica
  • Geodeticca
  • Geoinformatika
  • Geoinformácia SK
  • SSFDP
  • Trimble
  • Geotech
  • Geometra

Facebook