Hlasuj v študentskej ankete

Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov

Ústav geodézie, kartografie
a geografických informačných systémov

Technická univerzita Košice, Fakulta BERG

Fakulta BERG

Hlasuj v študentskej ankete

Hlasuj v študentskej ankete

Vážení študenti ústavu UGKaGIS, v záujme skvalitnenia výuky máte možnosť zapojiť sa do ankety hodnotenia kvality TUKE. Výsledky ankety sú pre nás dôležité, preto že nám dávajú obraz o Vašej spokojnosti. Prosíme Vás, pokiaľ ste sa ešte nezapojili, prispejte svojím názorom a pomôžte skvalitniť vyuku.

 

Práve prebiehajú ankety

 1. 1. Hodnotenie LS 2015/2016 !

Otvorená 31.5.2016 – ukončená 31.10.2016

 1. 2. Anketa pre študentov prijatých do 1. ročníka Bc. štúdia!

Je určená pre študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia v dennej aj externej forme.
Otvorená 1.10.2016 – ukončená 31.10.2016

 

Zapojiť sa môžete po prihlásení do IS MAIS

Partneri

 • PCE
 • Leica
 • Geodeticca
 • Geoinformatika
 • Geoinformácia SK
 • SSFDP
 • Trimble
 • Geotech
 • Geometra

Facebook