II. kolo prijímacieho konania na fakultu BERG TUKE

Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov

Ústav geodézie, kartografie
a geografických informačných systémov

Technická univerzita Košice, Fakulta BERG

Fakulta BERG

II. kolo prijímacieho konania na fakultu BERG TUKE

 

Vážení maturanti a absolventi BC štúdia - nestihli ste podať prihlášku na vysokú školu?


Máme pre Vás dobrú správu - Fakulta baníctva, ekológie, riadenia procesov a geotechnológií predĺžila termín prijímacieho konania na bakalárske a inžinierske štúdium.

 

Ak chcete študovať geodéziu, kartografiu, kataster alebo GIS technológie, máte možnosť podať prihlášku do termínu 31.8.2018.

Všetky podrobnosti, podmienky a termíny si môžete pozrieť v sekcii Štúdium na web stránke fakulty alebo kliknutím na nasledujúci odkaz: https://fberg.tuke.sk/sk/prijimacky/

Tešíme sa na Vás v septembri a prajeme prázdniny plné úžasných zážitkov.


doc. Ing. Peter Blišťan, PhD., MBA
riaditeľ ÚGKaGIS

 

 

 

 

 

 

Partneri

  • PCE
  • Leica
  • Geodeticca
  • Geoinformatika
  • Geoinformácia SK
  • SSFDP
  • Trimble
  • Geotech
  • Geometra

Facebook