Informácia o exkurzii pre III. ročník Bc. štúdia

Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov

Ústav geodézie, kartografie
a geografických informačných systémov

Technická univerzita Košice, Fakulta BERG

Fakulta BERG

Informácia o exkurzii pre III. ročník Bc. štúdia

Vážení študenti!

 

Na tomto linku nájdete informácie o plánovanej povinnej exkurzii pre študentov III. ročníka Bc. stupňa štúdia.

Partneri

  • PCE
  • Leica
  • Geodeticca
  • Geoinformatika
  • Geoinformácia SK
  • SSFDP
  • Trimble
  • Geotech
  • Geometra

Facebook