Informácia pre končiacich Bc. študentov

Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov

Ústav geodézie, kartografie
a geografických informačných systémov

Technická univerzita Košice, Fakulta BERG

Fakulta BERG

Informácia pre končiacich Bc. študentov

Vážení absolventi Bc. štúdia!

 

Týmto Vás žiadame, aby ste pred vyhotovením prezentácií v Power Pointe prišli skontrolovať ich obsah s vedúcim práce. Prezentácia by mala obsahovať 10-12 obrázkov. Až po jej skonzultovaní ju treba doniesť na CD do 13.4.2017.

 

Ďakujeme!

 

Kolektív pedagógov ÚGKaGIS.

Partneri

  • PCE
  • Leica
  • Geodeticca
  • Geoinformatika
  • Geoinformácia SK
  • SSFDP
  • Trimble
  • Geotech
  • Geometra

Facebook