Informácie k povinnému prihlasovaniu sa na predmety

Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov

Ústav geodézie, kartografie
a geografických informačných systémov

Technická univerzita Košice, Fakulta BERG

Fakulta BERG

Informácie k povinnému prihlasovaniu sa na predmety

 

FBERG - 1.Kolo zápisu do rozvrhu na letný semester 2019/2020
Pre študentov FBERG termín kola zápisu do rozvrhu na letný semester 2019/2020
bude
od 04.02.2020 od 9:00 hod do 07.02.2020 do 10:00 hod.
Zápis do rozvrhu je povinnosťou všetkých denných študentov 1. a 2. stupňa štúdia. (na rozvrh sa zapisujú aj študenti 1.Bc.)
Žiadame študentov, aby si rozvrh urobili včas a dôsledne.
Presun študenta medzi skupinami po uzavretí kola rozvrhu nie je povolený.


Vážení študenti!

 

Od letného semestra 2019/2020 dochádza k zmene! Na predmety za musíte osobne prihlásiť cez osobný účet v systéme MAIS. Pre fakultu BERG platí 1.kolo zápisu do rozvrhu na letný semester 2019/2020 bude od 04.02.2020 od 9:00 hod do 07.02.2020 do 10:00 hod.

 

Zápis do rozvrhu je povinnosťou všetkých denných študentov 1. a 2. stupňa štúdia. (na rozvrh sa zapisujú aj študenti 1.Bc.)

Žiadame študentov, aby si rozvrh urobili včas a dôsledne.


Presun študenta medzi skupinami po uzavretí kola rozvrhu nie je povolený.

Partneri

  • PCE
  • Leica
  • Geodeticca
  • Geoinformatika
  • Geoinformácia SK
  • SSFDP
  • Trimble
  • Geotech
  • Geometra

Facebook