Harmonogram ŠZŠ bakalárskeho stupňa štúdia

Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov

Ústav geodézie, kartografie
a geografických informačných systémov

Technická univerzita Košice, Fakulta BERG

Fakulta BERG

Harmonogram ŠZŠ bakalárskeho stupňa štúdia

Vážení študenti!

 

Dávame Vám k dispozícii harmonogram štátnych záverečných skúšok.

 

Pripravené prezentácie bakalárskych prác doneste prosím napálené na CD nosiči!

 

Prajeme Vám veľa úspechov pri ukončení bakalárskeho štúdia!

Partneri

  • PCE
  • Leica
  • Geodeticca
  • Geoinformatika
  • Geoinformácia SK
  • SSFDP
  • Trimble
  • Geotech
  • Geometra

Facebook