Informácie k terénnej výučbe v Kysaku

Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov

Ústav geodézie, kartografie
a geografických informačných systémov

Technická univerzita Košice, Fakulta BERG

Fakulta BERG

Informácie k terénnej výučbe v Kysaku

Vážení študenti!


Dávame Vám do pozornosti nasledujúce informácie k terénnej výučbe v Kysaku:

Zraz študentov II. ročníka GaKN, dňa 25.04.2016 je o 10.00 v areáli Školy v prírode v Kysaku.

Študenti, ktorí boli poverení nosením prístrojov do auta sa musia dostaviť v pondelok ráno o 7.30 na Ústav geodézie, kartografie a GIS.

K dispozícii sú nasledovné zadávacie listy podľa predmetov:

Výučba v teréne z Geodézie
Inžinierska geodézia
Katastrálne mapovanie

Mapa lokality:

 

 

Partneri

  • PCE
  • Leica
  • Geodeticca
  • Geoinformatika
  • Geoinformácia SK
  • SSFDP
  • Trimble
  • Geotech
  • Geometra

Facebook