Informácie o blokovej výučbe pre 3. ročník GaKN, GaGIS a 2. ročník IGaKN

Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov

Ústav geodézie, kartografie
a geografických informačných systémov

Technická univerzita Košice, Fakulta BERG

Fakulta BERG

Informácie o blokovej výučbe pre 3. ročník GaKN, GaGIS a 2. ročník IGaKN

Vážení študenti!

 

Dnešným dňom je k dispozícii Harmonogram  blokovej výučby pre 3. ročník bakalárskeho štúdia GaKN, GaGIS a 2. ročník inžinierskeho štúdia IGaKN. ktorý si môžete stiahnuť v PDF formáte.

 

Účasť na prednáškach a cvičeniach v blokovej výučbe je POVINNÁ a dochádzka sa bude kontrolovať.

Partneri

  • PCE
  • Leica
  • Geodeticca
  • Geoinformatika
  • Geoinformácia SK
  • SSFDP
  • Trimble
  • Geotech
  • Geometra

Facebook