Informácie pre študentov záverečného ročníka inžinierskeho štúdia

Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov

Ústav geodézie, kartografie
a geografických informačných systémov

Technická univerzita Košice, Fakulta BERG

Fakulta BERG

Informácie pre študentov záverečného ročníka inžinierskeho štúdia

Vážení študenti!

 

Radi by sme Vás informovali, že prezentácie k štátnej záverečnej skúške je potrebné vyhotoviť v Power Pointe, uložiť na CD záznamové médium a doručiť do 13.5.2016 na sekretariát ÚGKaGIS. Takisto aj posudky od oponentov a licenčné zmluvy treba doručiť v tomto termíne na sekretariát ústavu.

 

Štátnicové otázky sú k dispozícii tu.

Partneri

  • PCE
  • Leica
  • Geodeticca
  • Geoinformatika
  • Geoinformácia SK
  • SSFDP
  • Trimble
  • Geotech
  • Geometra

Facebook