Kondolencia k úmrtiu absolventky UGKaGIS

Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov

Ústav geodézie, kartografie
a geografických informačných systémov

Technická univerzita Košice, Fakulta BERG

Fakulta BERG

Kondolencia k úmrtiu absolventky UGKaGIS

Sú správy, ktoré nás zaskočia a svojím posolstvom zarmútia. Patrí medzi ne aj smutná správa o tragickom nešťastí v tuneli Višňové a náhlom odchode našej minuloročnej absolventky, ktorú som aj ja prijal s pohnutím.

Ing. Mária Kašperová nás opustila nečakane a veľmi mladá. Zostalo po nej prázdne miesto v rodine, medzi priateľmi, spolužiakmi a kolegami geodetmi. Pedagógovia z Ústavu geodézie, kartografie a GIS majú Majku v živej pamäti, ako veľmi dobrú, svedomitú a vždy usmiatu študentku.

Posledná rozlúčka sa uskutoční vo štvrtok 13. apríla 2017 o 15:00 hod. v dome smútku v Raslaviciach.

Nech odpočíva v pokoji!


S úctou

doc. Ing. Peter Blišťan, PhD.

riaditeľ Ústavu geodézie, kartografie a GIS

Fakulta BERG

TU v Košiciach

Partneri

  • PCE
  • Leica
  • Geodeticca
  • Geoinformatika
  • Geoinformácia SK
  • SSFDP
  • Trimble
  • Geotech
  • Geometra

Facebook