Kontakt

Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov

Ústav geodézie, kartografie
a geografických informačných systémov

Technická univerzita Košice, Fakulta BERG

Fakulta BERG

Kontakt

Adresa:

Technická Univerzita v Košiciach
Fakulta BERG
Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov
Park Komenského 19
040 01 Košice

Riaditeľ ústavu:

doc. Ing. Peter Blišťan, PhD., MBA
tel.: +421 55 602 2786
e-mail: peter.blistan@tuke.sk

Tajomníčka ústavu:

Ing. Soňa Molčíková, PhD.
tel.: +421 55 602 2960
e-mail: sona.molcikova@tuke.sk

Sekretárka ústavu:

Bc. Valéria Szaffková
tel.: +421 55 602 2919
e-mail: valeria.szaffkova@tuke.sk


Partneri

  • PCE
  • Leica
  • Geodeticca
  • Geoinformatika
  • Geoinformácia SK
  • SSFDP
  • Trimble
  • Geotech
  • Geometra

Facebook