Náhradné termíny terénnej výučby

Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov

Ústav geodézie, kartografie
a geografických informačných systémov

Technická univerzita Košice, Fakulta BERG

Fakulta BERG

Náhradné termíny terénnej výučby

Vážení študenti!

 

Vzhľadom k situáci, že kôli mimoriadnej situácii bola zrušená prezenčná forma štúdia počas semestra, posunuli sa aj termíny POVINNEJ terénnej výučby. Nové termíny sú stanovené nasledovne:

  • 22.-24.6.2020 – Výučba v teréne z Inžinierskej geodézie - 1. IGaKN  – doc. Gašinec, Ing. Kovanič,
  • 24.-26.6.2020 – Výučba v teréne z Geodézie - 1. GaKN, 1. GaGIS – Ing. Molčíková, Ing. Hurčíková, Ing. Kseňak,
  • 29.6.-1.7.2020 – Výučba v teréne z Geodézie v podzemí - 1. IGaKN – Ing. Kovanič, Ing. Kyšeľa,
  • 1.-3.7.2020 – Výučba v teréne z inžinierskej geodézie - 2. GaKN, 2. GaGIS – Ing. Kovanič,
  • 1.-3.7.2020 – Výučba v teréne z mapovania a katastra nehnuteľností - 2. GaKN – Ing. Palková

Partneri

 • PCE
 • Leica
 • Geodeticca
 • Geoinformatika
 • Geoinformácia SK
 • SSFDP
 • Trimble
 • Geotech
 • Geometra

Facebook