Návšteva podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu Ing. Petra Pellegrinibo na fakulte BERG

Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov

Ústav geodézie, kartografie
a geografických informačných systémov

Technická univerzita Košice, Fakulta BERG

Fakulta BERG

Návšteva podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu Ing. Petra Pellegrinibo na fakulte BERG

Návštevou svojej Alma Mater Technickej univerzity v Košiciach ukončil pracovný týždeň podpredseda vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu Ing. Peter Pellegrini.

Na Fakulte BERG sa oboznámil s unikátnymi parametrami technológie „eFusion“, nemechanického hĺbenia do extrémnych hĺbok, vytvárania priestorov, úložísk a tunelov, ktorá je momentálne v testovacom režime.

Na riešení tohto projektu sa bude podieľať aj Ústav geodézie, kartografie a GIS.

Výsledky a dojmy z návštevy na TUKE spomenul pán podpredseda aj počas spoločnej tlačovej konferencie s pánom premiérom SR, kde vyzdvihol výsledky výskumu a vývoja na univerzite, ktoré sú reálne implementované v podmienkach praxe - https://www.facebook.com/facultyBERG/videos/10154415430833716/

Partneri

  • PCE
  • Leica
  • Geodeticca
  • Geoinformatika
  • Geoinformácia SK
  • SSFDP
  • Trimble
  • Geotech
  • Geometra

Facebook