Odborné prednášky zahraničných lektorov z Katedry speciální geodézie, Fakulta stavební ČVUT v Praze

Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov

Ústav geodézie, kartografie
a geografických informačných systémov

Technická univerzita Košice, Fakulta BERG

Fakulta BERG

Odborné prednášky zahraničných lektorov z Katedry speciální geodézie, Fakulta stavební ČVUT v Praze

Odborné prednášky zahraničných lektorov z Katedry speciální geodézie, Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov všetkých pozýva v rámci blokovej výučby, určenej pre študentov II. ročníka Ing. štúdia v št. programe Inžinierska geodézia a kataster nehnuteľností, sériu odborných prednášok zahraničných lektorov z Katedry speciální geodézie, Fakulta stavební ČVUT v Praze. - prof. Ing. Martina Štronera, Ph.D. a doc. Ing. Rudolfa Urbana, Ph.D..

 

Téma prednášok: Přesnost a chyby geodetických měření

 • Plánování a určování přesnosti měření v IG
 • Vliv centrace a realizace na měření a vytyčování
 • Přesnost optické centrace, přesnost geodetických pomůcek
 • Lokální přesnost měření GNSS
 • Přesnost elektronických dálkoměrů
 • Přesnost geometrické nivelace – vliv délek záměr
 • Využití robustních metod vyrovnání pro identifikaci hrubých chyb měření

 

Termín: 5. 2. 2018 v učebni P-1 Ústavu gedézie, kartografie a GIS

 

prof. Ing. Martin Štroner, Ph.D. - pedagogicky pôsobí na Katedre speciální geodézie, Fakulta stavební ČVUT v Praze. Venuje sa problematike laserového a nelaserového skenovania, inžinierskej geodézii, testovaniu geodetických prístrojov, geodetickým výpočtom a vyrovnaniu MNČ.

 

doc. Ing. Rudolf Urban, Ph.D. - pedagogicky pôsobí na Katedre speciální geodézie, Fakulta stavební ČVUT v Praze. Venuje sa problematike stavební geodézie, inženýrské geodézie, geodézie v podzemních prostorách

Partneri

 • PCE
 • Leica
 • Geodeticca
 • Geoinformatika
 • Geoinformácia SK
 • SSFDP
 • Trimble
 • Geotech
 • Geometra

Facebook