Otázky na štátne záverečné skúšky v I. stupni vš. vzdelávania

Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov

Ústav geodézie, kartografie
a geografických informačných systémov

Technická univerzita Košice, Fakulta BERG

Fakulta BERG

Otázky na štátne záverečné skúšky v I. stupni vš. vzdelávania

Vážené študentky a študenti 3. ročníka Bc. štúdia,

 

dňa 14.5. 2018  Vás čakajú štátne záverečné skúšky, ktoré budú vyvrcholením Vášho štúdia v I. stupni vysokoškolského vzdelávania. Pripravili sme pre Vás okruhy otázok, z ktorých budete skúšaní počas štátnej záverečnej skúšky.

 

Okruhy otázok na štátne záverečné skúšky z predmetu Geodézia a kataster nehnuteľností v I. stupni št. programu Geodézia a kataster nehnuteľností pre akademický rok 2017/2018

 

Okruhy otázok na štátne záverečné skúšky z predmetu Geodézia a geografické informačné systémy v I. stupni št. programu Geodézia a geografické informačné systémy pre akademický rok 2017/2018

 

Prajeme veľa zdaru, pevné nervy a do skorého videnia na štátniciach.

 

Vedenie ÚGKaGIS a garanti št. programov.

 

Partneri

  • PCE
  • Leica
  • Geodeticca
  • Geoinformatika
  • Geoinformácia SK
  • SSFDP
  • Trimble
  • Geotech
  • Geometra

Facebook