Otázky na štátne záverečné skúšky v II. stupni vš. vzdelávania

Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov

Ústav geodézie, kartografie
a geografických informačných systémov

Technická univerzita Košice, Fakulta BERG

Fakulta BERG

Otázky na štátne záverečné skúšky v II. stupni vš. vzdelávania

Vážené študentky a študenti 2. ročníka Ing. štúdia,

 

v dňoch 28.-29.5. 2018  Vás čakajú štátne záverečné skúšky, ktoré budú vyvrcholením Vášho štúdia v II. stupni vysokoškolského vzdelávania. Pripravili sme pre Vás okruhy otázok, z ktorých budete skúšaní počas štátnej záverečnej skúšky.

Otázky si môžete stiahnuť tu.

Prajeme veľa zdaru, pevné nervy a do skorého videnia na štátniciach.

Vedenie ÚGKaGIS a garant št. programu.

 

Partneri

  • PCE
  • Leica
  • Geodeticca
  • Geoinformatika
  • Geoinformácia SK
  • SSFDP
  • Trimble
  • Geotech
  • Geometra

Facebook